"Łącznie spodziewamy się wzrostu wartości sprzedaży rok do roku na poziomie od 15 do 20%" - powiedział prezes Uniwheels Ralf Schmid, cytowany w komentarzu do wyników spółki za I półrocze 2015 r.

Jego zdaniem rok 2015 stoi pod znakiem rosnącego popytu na felgi aluminiowe ze strony europejskich producentów samochodów, co powinno przełożyć się na jednocyfrowy wzrost sprzedaży tego segmentu działalności spółki w 2015 r. "Na ich poziom wpływ będzie miał zwiększający się w strukturze sprzedaży udział felg premium (o wyższej cenie) oraz dostosowywanie cen felg do kosztów aluminium. Nasze zakłady produkcyjne pracują z pełnym wykorzystaniem mocy, a rosnące ceny aluminium mają wpływ z jednej strony na wartość sprzedaży (wyższa jednostkowa cena felgi dla klienta), z drugiej na wysokość ponoszonych kosztów materiałowych" - podkreślił prezes.

"Jesteśmy zadowoleni z sytuacji rynkowej i wyników osiągniętych przez naszą grupę w I półroczu 2015 roku. W całym roku spodziewamy się dynamiki wzrostu zysku EBITDA porównywalnej ze wzrostem sprzedaży. Efektywne zarządzanie kosztowe pozytywnie wpływa na osiągane rezultaty" – dodał dyrektor finansowy spółki Karsten Obenaus.

W okresie I-II kw. 2015 r. Uniwheels miał 19,34 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 11,59 mln euro zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 217,04 mln euro w porównaniu z 171,16 mln euro rok wcześniej. EBITDA wyniosła 27,86 mln euro wobec 21,41 mln euro rok wcześniej.

Uniwheels AG jest jednym z największych europejskich dostawców felg dla producentów samochodów (OEM - Original Equipment Manufacturer) oraz wiodącym producentem felg aluminiowych na europejskim rynku akcesoriów. Spółka jest notowana na GPW od maja 2015 r.