"Zarząd PGE zastrzega, iż wypłata każdej dywidendy będzie uzależniona w szczególności od ogólnej wysokości zadłużenia spółki, spodziewanych nakładów kapitałowych i potencjalnych akwizycji. Polityka dywidendy podlega okresowej weryfikacji przez zarząd PGE" - czytamy w komunikacie.

Dotychczasowa polityka dywidendy określała deklarację zarządu PGE w zakresie propozycji dywidendy kierowanej do walnego zgromadzenia spółki na poziomie 40-50% skonsolidowanego zysku netto, podano również.

Grupa kapitałowa PGE jest liderem sektora energetyki z ok. 40-proc. udziałem w rynku wytwarzania konwencjonalnego, 30-proc. w sprzedaży dla klientów końcowych (5,2 mln odbiorców indywidualnych i biznesowych) oraz 11-proc. w OZE.