"W I półroczu 2015 r. segment deweloperski zawarł 262 umowy sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych netto (po uwzględnieniu rezygnacji), co jest wynikiem zgodnym z planem sprzedażowym mieszkań i lokali na 2015 r. przy nieco niższym niż planowany średnim metrażu mieszkań" - czytamy w raporcie półrocznym.

W I półroczu spółka przekazała 127 mieszkań.

"Segment deweloperski odnotował w I półroczu 2015 r. 80,36 mln zł skonsolidowanych przychodów, wobec 143,99 mln zł w analogicznym okresie 2014 r. Niższe przychody segmentu spowodowane są mniejszą niż w I półroczu 2014 r. liczbą przekazanych nabywcom i rozliczonych w rachunku wyników mieszkań i lokali użytkowych, co z kolei wynika z zaawansowania realizacji projektów będących obecnie w ofercie Grupy. Niższy poziom przekazań, przy relatywnie porównywalnych do poniesionych w I półroczu 2014 r. kosztach stałych działalności, przełożył się na ujemny wynik z działalności w wysokości -1,31 mln zł" - czytamy dalej.

Natomiast segment motoryzacyjny grupy w I połowie 2015 r. wypracował 223,11 mln zł skonsolidowanych przychodów, tj. o 22% więcej niż rok wcześniej. Wynik z działalności z segmentu wyniósł 19,78 mln zł, wobec 20,16 mln zł w I kw. 2014 r. (spadek o 1,9%). W I połowie 2015 r. Grupa zanotowała 5,6% wzrost wolumenu sprzedaży samochodów (sprzedaż JLR Polska sp. z o.o., generalnego importera, do własnej i zewnętrznej sieci dilerskiej), podano również.

"Istotny wpływ na osiągnięty w I półroczu 2015 r. wynik finansowy segmentu motoryzacyjnego miała zmiana i zapewnienie prawidłowości zasad księgowania premii posprzedażowych dla dilerów oraz zawiązanie w II kwartale rezerw związanych ze sprzedażą samochodów demonstracyjnych. Działania te zmniejszyły przychód segmentu rozpoznany w I półroczu 2015 r. o 8,3 mln zł, negatywnie wpływając na rentowność segmentu w analizowanym okresie. W perspektywie całego roku finansowego zmiany zasad księgowania oraz zawiązane rezerwy będą neutralne dla wyników segmentu" - czytamy dalej.

W I poł. br. sprzedaż aut wyniosła 656 sztuk wobec 621 rok wcześniej.

Marvipol to jeden z największych warszawskich deweloperów. Jest również generalnym importerem lub wyłącznym przedstawicielem na Polskę marek samochodów Land Rover, Jaguar i Aston Martin. Model biznesowy grupy uzupełnia sieć myjni samochodowych Robo Wash. Marvipol jest notowany na GPW od 2008 r.