Magellan  

Magellan odnotował 9,85 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej w II kw. 2015 r. wobec 12,35 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Magellan prowadzi intensywne prace związane z poszukiwaniem nowych rynków zarówno w kraju, jak i za granicą. Grupa planuje rozwój dwóch nowych linii biznesowych, tj. intensyfikację działań na rynku hiszpańskim oraz wprowadzenie do oferty usług faktoringowych, świadczonych poza rynkiem medycznym i samorządowym, podał Magellan. "Grupa zakłada, że w najbliższym czasie podstawowy charakter działalności nie zmieni się. Jednocześnie trwają intensywne prace rozwojowe związane z rozszerzaniem oferty produktowej oraz poszukiwaniem nowych rynków (w kraju i zagranicą). Grupa ocenia, że mimo rosnącej konkurencji, popyt na podstawowe usługi oferowane przez grupę będzie stabilny" - czytamy w raporcie półrocznym. Jednocześnie Magellan planuje dalszy rozwój w obszarze finansowania jednostek samorządu terytorialnego - zarówno w ramach finansowania bezpośredniego, jak i finansowania wierzytelności dostawców.

Forte  

Forte odnotowało 37,09 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2015 r. wobec 40,40 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

MNI  

MNI odnotowało 12,94 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2015 r. wobec 1,50 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

JSW  

Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) odnotowała 624,28 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2015 r. wobec 343,20 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>      

Kopalnie należące do Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) wyprodukowały w I półroczu 2015 r. 7,77 mln ton węgla wobec 5,66 mln ton rok wcześniej, podała spółka. Na cały 2015 r. spółka podtrzymuje cel wydobycia 16,4 mln ton węgla. >>>>

Nakłady inwestycyjne w segmencie węglowym Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) w 2015 r. wyniosą 847 mln zł wobec 1,48 mld zł rok wcześniej, podała spółka w prezentacji. >>>>  

Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) kontynuuje rozmowy z obligatariuszami i na chwilę obecną nie otrzymała od żadnego z nich formalnego żądania wykonania opcji put, poinformował wiceprezes ds. ekonomicznych Robert Kozłowski. "Rozmowy z obligatariuszami trwają i zauważamy w nich postęp. Na ten moment żaden z obligatariuszy nie wystąpił formalnie o wykonanie opcji put" - powiedział Kozłowski podczas konferencji prasowej. Podkreślił, że rozmowy mają na celu takie ustalenie warunków programu, aby inwestycje obligatariuszy były obarczone jak najmniejszym ryzykiem. Nie wskazał, kiedy negocjacje mogłyby się zakończyć.

IMC  

IMC odnotowało 27,04 mln USD skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej w I poł. 2015 r. wobec 0,10 mln USD zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Spółka IMC podtrzymała prognozę finansową na ten rok, zakładającą utrzymanie poziomu przychodów oraz wzrost wyniku EBITDA do 10%, podała spółka.>>>>  

ABC Data  

ABC Data odnotowała 13,93 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2015 r. wobec 11,16 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Asseco Poland 

Asseco Poland odnotowało 60,4 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2015 r. wobec 86,6 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Portfel zamówień Asseco Poland na 2015 rok wynosi 6,069 mld zł, podała spółka w raporcie półrocznym. Kwartał wcześniej wartość portfela wynosiła niemal 4,95 mld zł.

Integer.pl 

Integer.pl odnotował 11,11 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2015 r. wobec 5,55 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Grupa Integer.pl planuje do końca tego roku zainstalować jeszcze ok. 1000 Paczkomatów InPost po tym, jak w I półr. br. powiększyła swoją sieć o 460 maszyn, podała spółka.>>>>  

Libet 

Libet odnotował 1,43 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2015 r. wobec 2,43 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Selena FM 

Selena FM odnotowała 11 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2015 r. wobec 17,46 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Enea 

Enea odnotowała 153,49 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2015 r. wobec 418,41 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

ACE 

Automotive Components Europe (ACE) odnotowało 3,3 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2015 r. wobec 1,53 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

IMS  

IMS odnotował 1,46 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2015 r. wobec 1,47 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

IMS podtrzymało prognozy finansowe na 2015 r., które zakładają 41,5 mln zł przychodów netto ze sprzedaży, 8,15 mln zł EBIT, 11,25 mln zł EBITDA i 6,6 mln zł zysku netto, podała spółka.>>>>  

Kogeneracji 

Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja odnotował 92,25 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2015 r. wobec 55,09 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Orco  

Orco Property Group odnotowało 17,09 mln euro skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2015 r. wobec 63,02 mln euro straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Budimex 

Budimex odnotował 106,6 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2015 r. wobec 86,91 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Portfel zamówień Budimeksu wynosił 6,987 mld zł na koniec czerwca, podała spółka. >>>>  

Budimex osiągnął przedsprzedaż mieszkań (bez rezerwacji) na poziomie 1 079 sztuk w okresie styczeń - czerwiec 2015 roku, podała spółka. Segment działalności deweloperskiej i zarządzania nieruchomościami miał w I półr. 138,55 mln zł sprzedaży zewnętrznej i 26,73 mln zł zysku netto wobec odpowiednio 196,75 mln zł i 25,74 mln zł rok wcześniej.

Ovostar Union 

Ovostar Union odnotował 15,49 mln USD skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2015 r. wobec 11,03 mln USD zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Wirtualna Polska 

Wirtualna Polska odnotowała 9,92 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2015 r. wobec 2,86 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Stalprodukt 

Stalprodukt odnotował 102,29 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2015 r. wobec 38,72 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

KDM Shipping 

KDM Shipping odnotowało 3,9 mln USD skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2015 r. wobec 6,55 mln USD straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

GTC 

Globe Trade Centre (GTC) podpisało umowę z firmą Strabag, jako generalnym wykonawcą, na realizację drugiego budynku w kompleksie University Business Park, poinformował członek zarządu GTC Jacek Wachowicz. Budynek zostanie oddany do użytku w kwietniu 2016 roku. "Sytuacja na łódzkim rynku jest ostatnio dla nas bardzo sprzyjająca. Widzimy duże zainteresowanie i zapotrzebowanie ze strony najemców, którzy szukają siedziby w Łodzi, a UBP ze swoją lokalizacją i świetnie zaprojektowanymi rozwiązaniami oraz punktami usługowymi spełnia ich wymagania. Łódź w ciągu ostatnich kilku lat stała się atrakcyjną lokalizacją dla centrów usług wspólnych i podobnej działalności. Stało się tak dzięki wysoko wykwalifikowanej kadrze pracowniczej, lokalizacji miasta w centrum Polski i silnemu wsparciu ze strony władz lokalnych. GTC zainwestowało w Łódź i była to trafna decyzja" - powiedział Wachowicz, cytowany w komunikacie. 

Erbud 

Erbud zakłada poprawę wyników r/r w 2015 r. na wszystkich poziomach - przychodów, zysku netto i rentowności, poinformował ISBnews prezes Dariusz Grzeszczak. >>>>  

GWI GmbH - spółka zależna Erbudu - zawarła umowę na budowę kompleksu biurowego w Niemczech, na podstawie której wykonane prace o wartości 8,9 mln euro (ok. 37,72 mln zł), podał Erbud. Umowa została zawarta 27 sierpnia br. pomiędzy Wüstenrot & Württembergische AG jako inwestorem a Arge W&W-Campus 1.BA i GWI Bauunternehmung GmbH jako wykonawcami. Zakłada ona budowę kompleksu biurowego - centrali koncernu. Całkowita wartość umowy to 55,9 mln euro, w tym udział GWI GmbH wynosi 8,9 mln euro, co w przeliczeniu po kursie z dnia podpisania umowy daje wartość 37,72 mln euro, podano także.

Arctic Paper 

Arctic Paper odnotowało 8,57 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2015 r. wobec 9,21 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Synthos 

Warszawa, 28.08.2015 (ISBnews) - Synthos odnotował 246,12 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I półroczu 2015 r. wobec 168,76 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>>  

Łączne nakłady inwestycyjne grupy Synthos wyniosą w tym roku ok. 594,4 mln zł, z czego 360,5 mln zł przypadło na I półrocze br. Na przyszły rok Synthos planuje inwestycje na kwotę ok. 593,7 mln zł, podała spółka.>>>> 

Stalprofil  

Stalprofil odnotował 0,41 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2015 r. wobec 4,33 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Marvipol 

Arkadiusz Miętkiewicz - były prezes m.in. Iberia Motor Company S.A. oraz Automotive Europe Corporation Sp. z o.o. - został powołany na stanowisko dyrektora zarządzającego segmentu motoryzacyjnego Grupy Marvipol, podała spółka. >>>>  

OT Logistics  

Rada Nadzorcza powołała w skład trzyosobowego zarządu Ryszarda Warzochę, na stanowisko wiceprezesa, podała spółka. Dołączy do prezesa Zbigniewa Nowika i wiceprezesa Piotra Ambrozowicza. Jednocześnie ze swoich stanowisk zostali odwołani Piotr Pawłowski, Lech Jeziorny oraz Daniel Stachiewicz. >>>>  

Torpol 

Torpol jest zdecydowany, by brać udział w przetargach na projekty kolejowe w Słowenii, Chorwacji i Serbii. Spółkę w pierwszej kolejności interesują projekty warte 15-20 mln euro, dzięki którym pozna specyfikę pracy na tych rynkach, poinformował ISBnews wiceprezes i dyrektor finansowy Michał Ulatowski. >>>> 

Atlas Estates  

Atlas Estates odnotował 21,09 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2015 r. wobec 14,04 mln euro straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

PKO BP 

PKO Bank Polski został wybrany w przetargu na prowadzenie skonsolidowanych rachunków funduszy oraz rachunków ZUS, a także realizację wypłat masowych, przez kolejne 4 lata poinformował bank w komunikacie. >>>>