Prezydent, który składa dziś wizytę w Berlinie, przypomina, że porozumienie z Mińska wygasa z końcem roku. Andrzej Duda zauważa, że umowa z Mińska co prawda ograniczyła działania bojowe na wschodzie Ukrainy, ale nie zakończyła konfliktu. W regionie wciąż giną ludzie, w tym cywile. Poza tym porozumienie z Mińska niebawem straci ważność.

Dlatego - zdaniem prezydenta - Europa musi już myśleć o tym co dalej, a rozwiązania powinno się szukać nie tylko z udziałem Niemiec i Francji, ale też innych krajów - w tym Polski.

Andrzej Duda dodaje, że nie można pozwolić na zamrożenie konfliktu na Ukrainie, trzeba doprowadzić do stałego pokoju. W rozmowie z gazetą prezydent ponownie opowiada się także za wzmocnieniem obecności NATO we wschodniej Europie. Andrzej Duda powtórzył, że będzie o tym rozmawiał podczas dzisiejszych spotkań w niemieckiej stolicy.