"Władze spółki podtrzymują prognozę finansową na ten rok zakładającą utrzymanie poziomu przychodów oraz wzrost wyniku EBITDA do 10%. Po 6 miesiącach EBITDA wyniosła 57,9 mln USD. W całym 2014 r. wynik EBITDA sięgnął 57,4 mln USD" - podała spółka w komunikacie.

"W pierwszym półroczu 2015 r. IMC realizowała swoją typową działalność operacyjną: przeprowadziliśmy siew upraw jarych, sprzedawaliśmy zapasy zbóż i ziemniaków oraz zajmowaliśmy się produkcją i sprzedażą mleka. Dobre wyniki operacyjne, systematyczna praca nad redukcją zadłużenia na tle stabilizacji kursu hrywny w drugim kwartale 2015 r. pozwoliły na osiągnięcie 27 mln USD zysku netto w pierwszym półroczu 2015 r." - skomentował prezes IMC Alex Lissitsa, cytowany w komunikacie.

IMC odnotowało 27,04 mln USD skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej w I poł. 2015 r. wobec 0,10 mln USD zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 73,90 mln USD w I poł. 2015 r. wobec 82,36 mln USD rok wcześniej.

Zarejestrowana w Luksemburgu IMC jest spółką z sektora rolniczego działającą w środkowo-północnej Ukrainie (region Połtawy, Czernichowa i Sumy). Działalność IMC skupia się na uprawie zbóż, roślin oleistych oraz ziemniaków. Spółka jest również jednym z największych producentów mleka na Ukrainie. Od maja 2011 r. IMC jest notowane na GPW.