Emperia  

Emperia Holding odnotowała 10,26 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2015 r. wobec 14,13 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>   

Emperia planuje w najbliższych latach intensywny rozwój sieci sklepów, nawet do 40-50 nowych otwarć rocznie, poinformowali przedstawiciel spółki. Takie tempo zamierzają utrzymać także w II poł. 2015 r. "W III kw. otworzyliśmy już 26 nowych sklepów i jest to rekord w naszej dotychczasowej działalności, jest to najwięcej otwarć od początku istnienia sieci Stokrotka. Jesteśmy otwarci na przejęcia, nasze tempo rozwoju nie będzie malało w najbliższym czasie" - powiedział prezes Emperii Dariusz Kalinowski.

PCC Exol 

PCC Exol odnotował 5,54 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I poł. 2015 r. wobec 2,59 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Farmacol 

Farmacol odnotował 33,9 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2015 r. wobec 13,02 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>   

Famur 

Famur odnotował 4,48 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2015 r. wobec 17,57 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Comarch 

Comarch odnotował 17,01 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2015 r. wobec 7,92 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Comarch może przeprowadzić w II półroczu kolejną, po Thanks Again z USA, inwestycję w zagraniczny podmiot działający w obszarze usług operatorskich związanych z systemami lojalnościowymi, wynika z wypowiedzi wiceprezesa Konrada Tarańskiego.>>>>  

Tele Polska Holding 

Tele Polska Holding odnotował 0,47 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2015 r. wobec 2,26 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Tele-Polska Holding obniżył tegoroczne prognozy - do 10 mln zł w przypadku skonsolidowanego zysku netto (z oczekiwanych wcześniej 14,3 mln zł) i do 273 mln zł w odniesieniu do przychodów (z odpowiednio 364,5 mln zł), podała spółka.>>>>   

PMPG Polskie Media  

PMPG Polskie Media odnotowała 2,2 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2015 r. wobec 5,51 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

PMPG Polskie Media planują przygotować do końca III kw. br. ostateczną strategię powrotu "Machiny" jako światowej platformy muzyczno-rozrywkowej i lifestyle'owej, wydawanej z dwóch kontynentów: Europy (Warszawa) i ze Stanów Zjednoczonych (Los Angeles), podała spółka. Przewidywany termin uruchomienia platformy Machina International to I poł. 2016 r.>>>>   

Altus TFI  

Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych odnotowało 11,12 mln zł jednostkowego zysku netto w II kw. 2015 r. wobec 7,25 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>> 

Inter RAO   

Inter RAO Lietuva odnotowało 3,48 mln euro skonsolidowanego zysku netto ogółem w II kw. 2015 r. wobec 2,03 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Peixin  

Peixin odnotował 7,14 mln euro skonsolidowanego zysku netto w I poł. 2015 r. wobec 8,2 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

4Fun Media  

4Fun Media odnotowało 1,15 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2015 r. wobec 3,09 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

4fun Media podtrzymała prognozy zakładające m.in. uzyskanie 3,1 mln zł jednostkowego zysku netto w 2015 roku, podała spółka. >>>>  

Konsorcjum Stali 

Konsorcjum Stali odnotowało 0,59 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2015 r. wobec 5,4 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Pozbud T&R 

Pozbud T&R odnotował 6,05 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2015 r. wobec 5,87 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Cognor

Cognor odnotował 6,94 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2015 r. wobec 4,71 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Milkiland   

Milkiland odnotował 23,87 mln euro skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2015 r. wobec 26,74 mln euro straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Skarbiec

Skarbiec Holding zamierza rekomendować walnemu zgromadzeniu podział zysku spółki netto za rok obrotowy zakończony 30 czerwca 2015 poprzez wypłatę dywidendy w wysokości łącznie 21,3 mln zł, czyli 3,13 zł na jedną akcję, podała spółka. Walne zaplanowane zostało na 24 września br. >>>> 

Arteria 

Arteria dokona kolejnej akwizycji w segmencie call center w tym tygodniu, poinformował prezes Marcin Marzec. "Nasz dynamiczny wzrost w segmencie call center to efekt długoterminowej polityki inwestowania w zaawansowane usługi klasy customer care. Obecnie to nasz największy, najbardziej rentowny i najbardziej dynamicznie rozwijający się segment działalności. Po udanym zamknięciu transakcji z Orange Polska, chcemy wzmocnić naszą pozycję rynkową kolejną akwizycją. Powinno nastąpić to już w tym tygodniu" - powiedział Marzec, cytowany w komunikacie.

Arteria kupiła 100% udziałów spółki BPO Management od Casus Finanse S.A. z Wrocławia za kwotę 3,8 mln zł, podała spółka.  >>>>  

Tarczyński 

Na konto spółki Tarczyński wpłynęła dotacja w kwocie ponad 10,83 mln zł z Agencji Restrikturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR), podała spółka. "Całkowita wartość otrzymanej przez spółkę dotacji z ARiMR zamyka się kwotą 14 139 402,25 zł (pierwsza płatność w kwocie 3 304 608,50 zł wpłynęła do spółki w dniu 3 października 2014 roku). Umowa z ARiMR związana jest z realizacją inwestycji spółki, polegającej na rozbudowie zakładu produkcyjnego w Ujeźdźcu Małym, opisanej w prospekcie emisyjnym z czerwca 2013 roku" - czytamy w komunikacie.

Magellan 

Magellan Slovakia, s.r.o. - spółka zależna Magellana - przeprowadziła emisję rocznych obligacji kuponowych o łącznej wartości nominalnej 10 mln euro, podał Magellan. "Obligacje zostały zarejestrowane na koncie banku Slovenská Sporiteľňa, a.s. z siedzibą w Bratysławie. Podmiotem, który objął wyemitowane obligacje została spółka Magellan S.A." - czytamy w komunikacie. Wartość nominalna jednej obligacji wynosi 1 tys. euro, a ich cena emisyjna została ustalona na podstawie stałej stopy procentowej. Rozliczenie kuponu obligacji następować będzie w okresach półrocznych.

Kruk  

Kruk odnotował 107,66 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2015 r. wobec 100,02 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Kruk może w II półroczu przeprowadzić kolejną publiczną emisję obligacji o wartości kilkudziesięciu mln zł, poinformował członek zarządu ds. finansowych Michał Zasępa. "Będziemy kontynuować ten program, bo widzimy wartość w emisji obligacji na rynku publicznym. To warto zrobić, żeby też zdywersyfikować źródła finansowania. Jest prawdopodobne, że w tym roku emisję publiczną zrobimy. To nie będą duże emisje - małe kilkadziesiąt milionów zł"- powiedział podczas konferencji prasowej. "Mamy 400 mln zł gotówki, która wpłynęła w I półroczu, więc jesteśmy spokojni" - dodał prezes Piotr Krupa.

Kruk chce w przyszłym roku wejść na nowe rynki - do Hiszpanii i Włoch i stopniowo zwiększać swoje zaangażowanie na rynku niemieckim, poinformowali przedstawiciele zarządu.>>>>  

Grupa Vistal 

Grupa Vistal Gdynia odnotowała 6,18 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2015 r. wobec 4,27 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Portfel zamówień grupy Vistal Gdynia wyniósł na koniec I półrocza 2015 r. 325,1 mln zł, z czego około połowa to kontrakty do zrealizowania w tym roku, poinformowali członkowie zarządu spółki. Vistal oczekuje dalszego stabilnego rozwoju. "Sytuacja spółki jest dobra i widać to w backlogu, który na koniec I półrocza wyniósł 325,1 mln zł. Wzrasta również ta część kontraktów, które nazywamy negocjowanymi, wyniosła 265,4 mln zł" - powiedział wiceprezes Robert Ruszkowski podczas konferencji prasowej. Rok wcześniej wartość backlogu wynosiła 210,4 mln zł w kontraktach podpisanych. Wartość kontraktów negocjowanych równała się wówczas 114,8 mln zł.

Spółka jest zadowolona z wzrostu backlogu i pozytywnie ocenia perspektywy dalszego rozwoju.

Herkules   

Herkules odnotował 4,16 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2015 r. wobec 2,54 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Work Service 

Work Service odnotowało 10 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2015 r. wobec 14,65 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Work Service chce na przełomie 2015/ 2016 r. przeprowadzić techniczny dual listing akcji na giełdzie w Londynie, poinformował prezes spółki Tomasz Hanczarek.>>>>  

Cube.ITG  

Cube.ITG odnotowało 1,34 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2015 r. wobec 1,52 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Cube.ITG kontynuowało w I półr. br. działania, zmierzające do pozyskania znaczących kontraktów, co zaowocowało zwiększeniem portfela zamówień na 2015 r. do ponad 200 mln zł, poinformowała spółka. "W pierwszym półroczu koncentrowaliśmy się na pozyskaniu nowych kontraktów oraz kontroli kosztów wraz z ich optymalizacją. Działania te będą widoczne w kolejnych kwartałach, kiedy w wynikach grupy kapitałowej będzie już widoczny potencjał, jaki ma Cube.ITG po ostatnich transakcjach, które dostosowały naszą grupę kapitałową do nowych wyzwań rynkowych" - powiedział prezes spółki Paweł Witkiewicz, cytowany w komunikacie.

Mercator Medical  

Mercator Medical odnotował 5,66 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2015 r. wobec 3,87 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

PHN  

Polski Holding Nieruchomości (PHN) odnotował 16,3 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2015 r. wobec 10,2 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Polski Holding Nieruchomości (PHN) chciałby zrealizować sprzedaż nieruchomości ze swojego portfela na kwotę ok. 100 mln zł do końca 2015 r., poinformował prezes Artur Lebiedziński. "Naszą ambicją jest dokonanie sprzedaży o wartości do 100 mln w tym roku" - powiedział Lebiedziński podczas konferencji prasowej. Dotychczas w tym roku zrealizowano sprzedaż nieruchomości w formie umów przyrzeczonych na kilkanaście milionów złotych,wskazali członkowie zarządu.

Polski Holding Nieruchomości (PHN) może przeprowadzić jeszcze w tym roku emisję obligacji o wartości ok. 100 mln zł w ramach programu emisji wartego ok. 500 mln zł, poinformowali członkowie zarządu spółki. "Planujemy pozyskanie finansowania w drodze emisji obligacji w najbliższych miesiącach. Trwają przygotowania do emisji, zostało wybrane konsorcjum banków, które przeprowadzi emisję" - powiedział prezes PHN Artur Lebiedziński podczas konferencji prasowej."Cały program będzie miał wartość około 0,5 mld zł. Natomiast jeśli chodzi o pierwszą transzę, to przymierzamy się do około 100 mln zł" - dodał członek zarządu ds. finansowych Włodzimierz Stasiak.

PKM Duda  

Polski Koncern Mięsny Duda (PKM Duda) odnotował 0,43 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2015 r. wobec 1,99 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Polski Koncern Mięsny Duda zdefiniował w ramach segmentów produkcji i dystrybucji obszary, które dają szansę na poprawę marż i chce je rozwijać m.in. poprzez akwizycje, poinformował prezes spółki Dariusz Formela.

Telforceone 

Telforceone odnotował 1,23 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2015 r. wobec 3,37 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Protektor 

Protektor odnotował 4,31 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2015 r. wobec 3 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

LC Corp   

LC Corp odnotował 40,48 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2015 r. wobec 30,66 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Kino Polska  

Kino Polska odnotowało 5,08 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2015 r. wobec 2,69 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Bioton   

Bioton odnotował 810 tys. zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2015 r. wobec 814 tys. zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Briju 

Briju odnotowało 9,69 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2015 r. wobec 4,51 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Ursus   

Ursus odnotował 6,88 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2015 r. wobec 0,15 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Inpro  

Inpro odnotowało 5,71 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2015 r. wobec 56 tys. zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Vigo System 

Vigo System odnotował 5,08 mln zł jednostkowego zysku netto w I poł. 2015 r. wobec 3,99 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Rawlplug  

Rawlplug odnotował 11,39 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2015 r. wobec 0,48 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Bank BGŻ BNP Paribas  

Bank BGŻ BNP Paribas odnotował 3,29 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2015 r. wobec 63,86 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie. >>>>  

BGŻ BNP Paribas oczekuje, że jeszcze w tym roku, w IV kw. uzyska zgodę Komisji Nadzoru Finansowego na zakup Sygma Bank Polska, a połączenie sfinalizuje do końca czerwca przyszłego roku, poinformował wiceprezes zarządu Jan Bujak. >>>>  

Tell 

Tell odnotował 3,61 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2015 r. wobec 3,1 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Enel-Med 

Enel-Med odnotował 1,49 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2015 r. wobec 39,2 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Elemental  

Elemental Holding odnotował 21,88 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2015 r. wobec 16,89 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Polimex Mostostal

Polimex Mostostal odnotował 37,54 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2015 r. wobec 84,59 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Polimex-Mostostal planuje, zgodnie z nowo ogłoszoną strategią rozwoju, ok. 8,65 mld zł przychodów z czterech segmentów w latach 2016-2020 (bez uwzględnienia projektów Kozienice i Opole), podała spółka.>>>>  

Polimex-Mostostal ma na sprzedaż spółki spoza kluczowej działalności (non-core) i nieruchomości o łącznej wartości ok. 130-140 mln zł. Istotną część nieruchomości chce sprzedać jeszcze w tym roku, a wszystkie spółki - do końca przyszłego, poinformował wiceprezes Krzysztof Cetnar. "Procesów [dotyczących sprzedaży spółek] toczy się wiele. Zakładamy, że do końca 2016 r. lista podmiotów na sprzedaż 'wyschnie'. Łączny plan zbyć, łącznie z nieruchomościami, jest rzędu 130-140 mln zł" - powiedział Cetnar dziennikarzom. "Gros nieruchomości chcemy sprzedać jeszcze w tym roku" - dodał.

Buwog  

Buwog odnotował 40,70 mln euro skonsolidowanego zysku netto w roku finansowym 2014/2015 wobec 111,8 mln euro zysku pro forma rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>>  

Exillon  

Exillon Energy plc odnotował 13,2 mln USD skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2015 r. wobec 23,82 mln USD zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>    

Agroton 

Agroton odnotował 18,22 mln USD skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2015 r., podała spółka w raporcie. >>>>  

BVT 

BVT ponownie złożyło wniosek do GPW o wprowadzenie jej akcji do obrotu na rynku NewConnect. Spółka w lipcu br. przeprowadziła split akcji w stosunku 1:50, podała spółka. >>>>  

PKP Cargo  

PKP Cargo miało 56,6% udziału w rynku kolejowych przewozów towarowych pod względem pracy przewozowej i 48% pod względem masy w lipcu br., podała spółka, powołując się na dane GUS. Narastająco po 7 miesiącach br. udział PKP Cargo pod względem masy wyniósł 48% (wzrost o 0,3 pkt proc. r/r), a pod względem pracy przewozowej 56% (spadek o 0,7 pkt proc. r/r). >>>>  

Bogdanka

EuroRating obniżył poziom ratingu kredytowego nadanego spółce Lubelski Węgiel Bogdanka do BBB- z BBB. Jednocześnie utrzymana została dotychczasowa negatywna perspektywa ratingu, podała agencja. >>>>  

Solar Company 

Solar Company odnotowało 0,48 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2015 r. wobec 1,21 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Polwax

Polwax odnotował 7,17 mln zł jednostkowego zysku netto w I poł. 2015 r. wobec 8,44 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>