"Powodem odstąpienia od oferty publicznej jest niekorzystna sytuacja na rynku finansowym, która w ocenie zarządu spółki niesie ryzyko uplasowania emisji akcji na niesatysfakcjonującym dla spółki i akcjonariuszy poziomie" - czytamy w komunikacie.

"Odwołujemy prognozę i rezygnujemy z przeprowadzenia oferty publicznej, ale nie należy łączyć tych dwóch zdarzeń. Odwołanie prognozy podyktowane jest obecną sytuacją rynkową, związaną z przesunięciem realizacji projektów informatycznych finansowanych ze środków unijnych pochodzących z nowego programu wsparcia rozwoju infrastruktury informatycznej. Indata Software w ramach dotychczas dostępnych funduszy unijnych, kompleksowo realizowała projekty IT dla ponad 60 firm" - powiedział prezes Indata Software Grzegorz Czapla, cytowany w komunikacie.

Dodał, że nowy program unijny miał ruszyć już na wiosnę tego roku, ale jego uruchomienie zostało przesunięte i już wie, że w związku z tym firma nie będzie w stanie zrealizować kontraktów, które planowała rozliczyć w tym roku.

"Dlatego zdecydowaliśmy o odwołaniu prognozy finansowej na ten rok. Jednocześnie chciałbym podkreślić, że rozwijamy się nadal dynamicznie i rezygnacja z wpływów ze sprzedaży akcji nie przeszkodzi nam w dalszym budowaniu pozycji grupy Indata. Odnosimy sukcesy w naszej podstawowej działalności i pomimo odwołania oferty publicznej, nie wykluczamy realizacji części rozwojowych planów strategicznych opisanych w prospekcie emisyjnym, w tym akwizycji, ale w nieco zmienionym zakresie oraz korzystając z innych form finansowania. Mam nadzieję, że już niedługo będę mógł poinformować o bardzo ważnym dla nas przejęciu spółki zajmującej się innowacyjnym segmentem usług informatycznych, dzięki któremu mamy możliwość wyjścia z usługami na cały świat" - dodał prezes Indata.

Indata Software nie rezygnuje z przejęć i już wkrótce poinformuje o akwizycji spółki z bardzo perspektywicznego segmentu rynku IT o zasięgu globalnym, podano również.

Grupa Indata Software jest holdingiem spółek informatycznych z wieloletnim doświadczeniem w branży IT. Indata Software jest czołowym dostawcą systemów informatycznych w Polsce. Prowadzi głównie działalność związaną z realizacją dedykowanych rozwiązań informatycznych (usługi software house) dla przedsiębiorstw, jak również implementacją autorskich narzędzi informatycznych na zlecenia klientów. Jej działalność obejmuje także usługi outsourcingu IT, hostingu i usług z obszaru marketingu interaktywnego. Spółka w 2015 roku przeszła na GPW z NewConnect.