"W II kwartale 2015 r. wolumen produkcji netto wyniósł 13,1 TWh i był na poziomie porównywalnym do II kwartału ubiegłego roku. Wolumen dystrybucji energii elektrycznej sięgnął 8 TWh i był o 4% wyższy w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku. Wolumen sprzedaży energii do odbiorców końcowych wyniósł 9,4 TWh (spadek o 2%)" - czytamy w komunikacie.

Produkcja energii z węgla brunatnego w II kwartale roku 2015 wyniosła 9,4 TWh (wzrost o 3%), a z węgla kamiennego 2,7 TWh (spadek o 17%). Produkcja z gazu ziemnego wzrosła o ponad 300 proc. do 0,3 TWh. Produkcja ze źródeł odnawialnych przekroczyła 0,6 TWh, podała także PGE.

Udział grupy PGE w produkcji energii elektrycznej w Polsce wynosi ok. 40%, natomiast w rynku dystrybucji energii elektrycznej ok. 26%.