"Ze względu na kształtowanie się obecnego kursu giełdowego akcji, dla umożliwienia elastycznego plasowania emisji wskazana jest korekta wartości nominalnej akcji, dokonana w drodze obniżenia kapitału zakładowego. (…) Obniżenie kapitału zakładowego ma charakter techniczny, natomiast rzeczywista cena emisyjna nowych akcji zostanie ustalona przez zarząd na podstawie popytu rynkowego, w ramach book-buildingu prowadzonego wśród inwestorów prywatnych" - czytamy w opinii zarządu.

W ocenie zarządu, planowana emisja powinna zostać przeprowadzona z wyłączeniem prawa poboru, w ilości 12,5 mln akcji serii L i M w formie subskrypcji prywatnej skierowanej do oznaczonej ilości osób, podkreślono również.

"Wyłączenie prawa poboru w odniesieniu do wszystkich akcji nowej emisji jest w pełni uzasadnione, gdyż celem emisji jest zaoferowanie akcji inwestorom, w szczególności instytucjonalnym, bez długotrwałych wymogów związanych z ofertą publiczną. Środki uzyskane z emisji zostaną przeznaczone na finansowanie przewidywanego wzrostu przychodów, który pociąga za sobą konieczność zwiększenia kapitału obrotowego, w tym na prawidłowe zatowarowanie salonów i przygotowanie nowych kolekcji z odpowiednim wyprzedzeniem oraz na działania marketingowe wspierające wspomniane działania rozwojowe i ew. udział w konsolidacji rynku odzieżowego" - czytamy dalej.

Obecnie kapitał spółki dzieli się na 34 525 389 akcji.

Próchnik S.A. jest spółką handlową z branży odzieżowej, zlecającą produkcję projektowanych przez siebie kolekcji firmom zewnętrznym. Specjalizuje się w produkcji odzieży męskiej. Spółka jest notowana na GPW od pierwszej sesji giełdowej (16 kwietnia 1991 r.).