Członkiem zarządu przestał być także Sławomir Sykucki, który złożył rezygnację z pełnienia tego stanowiska. Jednocześnie RN powołała nowy zarząd na czele z Januszem Kaliszykiem, podała spółka.

Równocześnie rada nadzorcza spółki na posiedzeniu w dniu 2 października 2015 roku powołała do zarządu spółki następujące osoby:

- pana Janusza Kaliszyka na stanowisko prezesa zarządu,
- panią Anetę Lato-Żuchowską na stanowisko wiceprezesa zarządu,
- pana Adriana Kaźmierczaka na stanowisko wiceprezesa zarządu,
- oraz pana Tomasza Zadrogę na stanowisko wiceprezesa zarządu.

- Uchwały o powołaniu weszły w życie z chwilą podjęcia - czytamy w komunikacie.

Przed podjęciem uchwały o powołaniu w skład zarządu, Zadroga złożył oświadczenie o rezygnacji z członkostwa w radzie nadzorczej spółki ze skutkiem natychmiastowym, podano także.

Grupa ZE PAK, w której Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin jest spółką dominującą, prowadzi działalność obejmującą wydobycie węgla brunatnego, jak również wytwarzanie oraz sprzedaż energii elektrycznej i ciepła. Aktywa wytwórcze Grupy obejmują cztery elektrownie opalane węglem brunatnym (Pątnów II, Pątnów I, Adamów i Konin) oraz blok opalany biomasą. Grupa, pod względem ilości wytwarzanej energii elektrycznej, jest piątym wytwórcą w Polsce z udziałem wynoszącym około 7% w krajowym rynku wytwarzania energii elektrycznej. Spółka jest notowana na GPW od 2012 r.

>>> Czytaj też: Klęska urodzaju w Pesie. Klienci polskiej firmy sami składają sobie tabor