Oferta publiczna akcji Lokum Deweloper rozpocznie się 12 października od zapisów w transzy indywidualnej. Potrwają one do 19 października. Wcześniej,  9 października deweloper poda cenę maksymalną.

"Spółkę zasili ok. 97 mln zł, co pozwoli jej się rozwijać na nowych rynkach" - powiedział prezes Bartosz Kuźniar podczas konferencji prasowej.

"Oczekiwania co do tej kwoty zostały poparte rozmowami z funduszami inwestycyjnymi" - dodał Dariusz Tenderenda z DM Navigator.

Do dwóch tygodni od przydziału [przewidziany na 27 X - przyp. ISBnews] będziemy mieli notowane PDA na rynku głównym,  dodał.

Budowa księgi popytu przewidziana jest na 19-20 października. 20 października ogłoszona zostanie cena akcji oferowanych i ich ostateczna liczba.

Zapisy dla inwestorów instytucjonalnych będą trwały w dniach 21-26 X. Przydział nastąpi 27 X, a debiut PDA na rynku głównym GPW - ok. 2 tygodnie od przydziału.

W ramach IPO Lokum zaoferuje do 5 mln nowych akcji, z których planuje pozyskać ok. 97,1 mln zł. Inwestorom indywidualnym zaoferowanych zostanie ok. 15% akcji. Środki z emisji spółka zamierza przeznaczyć na zakup działek w Krakowie i Wrocławiu pod projekty deweloperskie oraz pokrycie części kosztów ich realizacji.

Oferującym jest Dom Maklerski Navigator, współoferującym - Millennium DM.

Po ofercie, jeśli wszystkie nowe akcje zostaną objęte, w wolnym obrocie znajdie się 25% akcji spółki. Przed ofertą kapitał dzieli się na 15 mln akcji.