W ramach przedmiotu zamówienia wykonane zostaną m.in. budowa drugiej jezdni – dwupasowej z pasem awaryjnym długości 9,722 km, przebudowa węzła "Mierzęcice" polegająca na dobudowie pasów włączeń i wyłączeń oraz dostosowaniu sytuacyjno – wysokościowym odcinków łącznic po stronie jezdni realizowanej i budowa 6 obiektów mostowych w ciągu drogi ekspresowej S1, w tym 5 wiaduktów i 1 mostu, czytamy w komunikacie.

Zamówienie przewidziane jest do realizacji w formule „Buduj". Postępowanie prowadzone w trybie przetargu ograniczonego. W postępowaniu zostały przyjęte trzy kryteria oceny ofert tj.: cena (waga 90%), termin wykonania (5%) oraz okres gwarancji jakości (5%).

"Termin składania wniosków to 19 listopada br., natomiast podpisanie umowy jest przewidywane w grudniu 2016r." - czytamy również.

Jak wskazywała wcześnie GDDKiA budowa drogi ekspresowej S1 na odcinku Pyrzowice-Podwarpie była bardzo ważnym przedsięwzięciem, o dużym znaczeniu komunikacyjnym nie tylko dla województwa śląskiego, ale również dla województw ościennych. Głównym celem budowy było zapewnienie połączenia realizowanej obecnie autostrady A1 z drogami ekspresowymi S1 Bielsko-Biała – Cieszyn i S69 Bielsko Biała – Żywiec - Zwardoń, drogami krajowymi nr 1 i 86 i pozostałą siecią dróg województwa śląskiego. Droga umożliwia połączenie aglomeracji województwa śląskiego i województw sąsiednich z Międzynarodowym Portem Lotniczym w Pyrzowicach a także obsługę krajowego i międzynarodowego ruchu osobowego i towarowego, związanego z komunikacją lotniczą.