Pierwszą z podpisanych umów jest umowa na "Projekt i budowę drogi ekspresowej S-5 na odcinku Nowe Marzy-Bydgoszcz-granica województwa kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego. Część 4 - Projekt i budowa drogi ekspresowej S-5 na odcinku od węzła Szubin (z węzłem) do węzła Jaroszewo (z węzłem) o długości około 19,3 km".

Trakcja PRKiI jest liderem konsorcjum. Wartość umowy netto wynosi: 286.155.940 zł netto (351.971.806,20 zł brutto). Udział spółki w wartości umowy wynosi 85 %. Konsorcjum wykona prace w terminie 34 miesięcy od podpisania umowy. Do czasu realizacji robót, z wyjątkiem czasu objętego projektowaniem, nie wlicza się okresów zimowych (tj. od 15 grudnia do 15 marca).

Drugą z podpisanych umów jest umowa na "Projekt i budowę drogi ekspresowej S-5 na odcinku Nowe Marzy-Bydgoszcz-granica województwa kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego. Część 1 - Projekt i budowa drogi ekspresowej S-5 na odcinku od węzła Aleksandrowo (z węzłem) do węzła Tryszczyn (z węzłem) o długości około 14,7 km".

Trakcja PRKiI jest partnerem konsorcjum. Wartość umowy netto wynosi: 300.000.000 zł netto (369.000.000,00 zł brutto). Udziały członków konsorcjum w wartości umowy są przedmiotem negocjacji. Konsorcjum wykona prace w terminie 34 miesięcy od daty podpisania umowy. Do czasu realizacji robót, z wyjątkiem czasu objętego projektowaniem, nie wlicza się okresów zimowych (tj. od 15 grudnia do 15 marca).

Trakcja PRKiI jest jedną z największych spółek działających w sektorze budownictwa infrastrukturalnego oraz energetyki w Polsce. W 2014 r. Grupa Trakcja miała 1 601 mln zł skonsolidowanych przychodów.