Zysk operacyjny wyniósł 8,86 mln zł wobec 6,82 mln zł zysku rok wcześniej.

Przychody ze sprzedaży sięgnęły 43 mln zł w III kw. 2015 r. wobec 36,55 mln zł rok wcześniej.

W okresie I-III kw. 2015 r. spółka miała 23,35 mln zł jednostkowego zysku netto w porównaniu z 21,11 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 131,72 mln zł w porównaniu z 133,35 mln zł rok wcześniej.

AC SA jest wiodącym w Polsce i liczącym się na świecie producentem samochodowych systemów LPG/CNG marki STAG. Według szacunków spółki, AC SA posiada ponad 50-proc. udział w rynku polskim.