Presco Group odnotowało 16,03 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2015 r. wobec 0,18 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 2,57 mln zł wobec 1,65 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 9,46 mln zł w III kw. 2015 r. wobec 8,16 mln zł rok wcześniej.

W okresie I-III kw. 2015 r. spółka miała 2,38 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 1,88 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 27,13 mln zł w porównaniu z 35,25 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I-III kw. 2015 r. wyniósł 2,36 mln zł wobec 0,68 mln zł zysku rok wcześniej.

Presco Group jest jednym z wiodących podmiotów działających na rynku obrotu wierzytelnościami masowymi w Polsce. Specjalizuje się w nabywaniu pakietów wierzytelności, przez ich pierwotnych właścicieli uznanych za trudne do odzyskania, a następnie dochodzi ich zapłaty na własny rachunek. Spółka od 2011 roku jest notowana na rynku głównym warszawskiej giełdy.