Zysk operacyjny wyniósł 10,53 mln zł wobec 7,1 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 144,9 mln zł w III kw. 2015 r. wobec 127,22 mln zł rok wcześniej.

W okresie I-III kw. 2015 r. spółka miała 16,15 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 7,84 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 398,8 mln zł w porównaniu z 370,38 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I-III kw. 2015 r. wyniósł 16,9 mln zł wobec 10,13 mln zł zysku rok wcześniej.

Tarczyński jest wiodącym producentem wyrobów wędliniarskich w Polsce, oferującym produkty pod markami Tarczyński, Dobrosława oraz Starpeck. Grupa produkuje ok. 500 wyrobów mięsno-wędliniarskich. Strategicznym obszarem działalności jest segment produktów premium. Spółka zadebiutowała na rynku głównym warszawskiej giełdy w czerwcu 2013 r.