Elemental Holding odnotował 14,79 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2015 r. wobec 8,56 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 13,16 mln zł wobec 9,72 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 207,93 mln zł w III kw. 2015 r. wobec 217,2 mln zł rok wcześniej.

W okresie I-III kw. 2015 r. spółka miała 36,67 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 25,45 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 695,13 mln zł w porównaniu z 553,37 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w okresie I-III kw. 2015 r. wyniosła 1,82 mln zł wobec 0,33 mln zł straty rok wcześniej.

Elemental Holding jest grupą kapitałową działającą w branży recyklingu i obrotu surowcami wtórnymi oraz dostawcą surowca do hut i odlewni. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od grudnia 2013 r.