Paged odnotował 24,42 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2015 r. wobec 21,35 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 39,17 mln zł wobec 31,26 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 211,99 mln zł w III kw. 2015 r. wobec 194,21 mln zł rok wcześniej.

W okresie I-III kw. 2015 r. spółka miała 62,84 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 51,45 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 616,63 mln zł w porównaniu z 524,35 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w okresie I-III kw. 2015 r. wyniosła 8,44 mln zł wobec 10,3 mln zł straty rok wcześniej.

"Pomimo niesłabnącej presji ze strony konkurentów z Rosji segment sklejki zdołał utrzymać wysoki poziom sprzedaży. Cieszą nas rekordowe wyniki Grupy DTP, umacniającej swoją wiodącą pozycję na rynku wierzytelności oraz Ivopolu, jednego z najszybciej rozwijających się graczy na rynku wynajmu samochodów. Na uwagę zasługuje wynik odbudowującego swoją pozycję rynkową segmentu meblowego, który po słabszym I półroczu w III kwartale zauważalnie poprawił swoją rentowność" - skomentował prezes Pagedu Daniel Mzyk, cytowany w komunikacie.

Segment sklejkowy Grupy Paged w IIII kw. osiągnął 114,4 mln zł przychodów ze sprzedaży (wobec 116,5 mln zł w III kw. 2014 r.), wypracowując 31,6 mln zł EBITDA (wzrost o 6% r/r). Zysk operacyjny segmentu wzrósł o 6% do 27,9 mln zł, a wynik netto wyniósł 22,1 mln zł (wobec 21,9 mln zł rok wcześniej).

"W minionym kwartale segment sklejkowy Grupy z sukcesem realizował plan eksploracji rynkowych nisz i wzrostu sprzedaży wysoko przetworzonych sklejek, pozwalający uniknąć walki cenowej z rosyjskimi konkurentami m.in. w segmencie sklejek surowych"

Wiceprezes Robert Ditrych zwraca uwagę, że osiągnięty w III kwartale rezultat tylko w znikomym stopniu był wspierany przez sprzedaż sklejki MIRROR, produkowanej od września br. w rozbudowanym zakładzie w Morągu. "We wrześniu dopiero rozpoczynaliśmy produkcję sklejki MIRROR i była ona znikoma, pod koniec IV kw. powinniśmy już produkować miesięcznie 1 tys. m3 tego rodzaju sklejki. 2016 r. będzie już okresem dochodzenia do pełnych mocy produkcyjnych, na poziomie produkcji do 5 tys. m3 sklejki MIRROR miesięcznie pod koniec roku, którego osiągnięcie pozwoli nam docelowo zwiększyć roczną EBITDA segmentu o dodatkowe około 30 mln zł, prawdopodobnie w roku 2017/2018" - wskazał Ditrych.

Notowana na GPW spółka DTP, tworząca segment zarządzania wierzytelnościami Grupy Paged, wypracowała w III kw. 2015 roku 17,4 mln zł skonsolidowanych przychodów, 8,8 mln zysku operacyjnego oraz 8,2 mln zł zysku netto.

"To kolejny rekordowy kwartał DTP pod względem osiągniętych wyników z działalności podstawowej oczyszczonej z wpływów wydarzeń jednorazowych. W porównaniu z III kw. 2014 DTP odnotowało 40 proc. (r/r) wzrost przychodów, 21-proc. wzrost zysku operacyjnego oraz 30 proc. wzrost wyniku netto. W III kw. DTP, po raz pierwszy w historii, wypłaciło dywidendę z zysku z lat minionych oraz zaliczkowo - z zysku za 2015 r. Łącznie wypłacone zostało 6,4 mln zł, co daje 0,18 zł na jedną akcję" - czytamy dalej w komunikacie.

Trzeci kwartał stał również pod znakiem wzrostów sprzedaży w dwóch innych spółkach portfelowych Grupy: producencie systemów logistyki wewnętrznej Europa Systems oraz Ivopolu, prowadzącym wynajem samochodów pod marką Rent-a-Car Direct.

Grupę kapitałową Paged tworzą podmiot dominujący Paged S.A. oraz grupa spółek zależnych skupionych w 6 głównych segmentach działalności: sklejkowym, meblowym, zarządzania wierzytelnościami, handlowym, nieruchomości oraz pozostałej działalności. W roku 2014 Grupa Paged osiągnęła 710,9 mln zł skonsolidowanych przychodów.