Zysk operacyjny wyniósł 200,1 mln zł wobec 163,9 mln zł zysku rok wcześniej. EBITDA wyniosła 270 mln zł wobec 228,8 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 755,1 mln zł w III kw. 2015 r. wobec 1 486,3 mln zł rok wcześniej.

W okresie I-III kw. 2015 r. spółka miała 239,6 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 268,5 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 5 060,2 mln zł w porównaniu z 4 399,3 mln zł rok wcześniej. Narastająco EBITDA wyniosła 733,7 mln zł wobec 646,9 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I-III kw. 2015 r. wyniósł 255,1 mln zł wobec 254,6 mln zł zysku rok wcześniej.

Asseco Poland S.A. specjalizuje się w produkcji i rozwoju oprogramowania. Jest to największy software house z polskim kapitałem, ponad połowę przychodów grupy stanowią rozwiązania własne. Asseco jest szóstym największym dostawcą oprogramowania w Europie (wg rankingu Truffle100 2014).