"Transakcja została także zatwierdzona przez kanadyjski Sąd Queen's Bench w prowincji Alberta" - czytamy w komunikacie.

W połowie października PKN Orlen, za pośrednictwem spółki zależnej Orlen Upstream Canada, zawarł umowę rozpoczynającą proces nabycia 100% akcji spółki Kicking Horse Energy. Ich wartość uzgodniono na poziomie 293 mln CAD (około 842 mln zł), jednak łączna wartość transakcji, po uwzględnieniu zadłużenia wraz z kapitałem pracującym Kicking Horse, wyniesie około 356 mln CAD (czyli ok. 1 023 mln zł). Według ówczesnych zapowiedzi, finalizacja transakcji planowana jest w IV kw. br.

PKN Orlen posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym Orlen Upstream sp. z o.o. Z kolei Orlen Upstream sp. z o.o. posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym Orlen Upstream International B.V., a Orlen Upstream International B.V. posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym Orlen Upstream Canada, podano w komunikacie.

Kluczowe aktywa Kicking Horse Energy usytuowane są w rejonie Kakwa w Albercie i wyróżniają się wysokim potencjałem produkcyjnym. Ekonomika złóż w tym rejonie należy do najwyższych w zachodniej Kanadzie, charakteryzuje się niskim poziomem ryzyka i zapewnia Grupie Orlen duże możliwości wzrostu. Zgodnie z oceną dokonaną w procesie due dilligence, w wyniku transakcji oczekiwane jest zwiększenie dziennego wydobycia koncernu o ponad 4 tys. baryłek ekwiwalentu ropy (boe) dziennie oraz rozbudowa bazy zasobowej o ok. 30 mln boe zasobów 2P, poinformowała też spółka w październiku.

Jak wówczas podano, PKN Orlen posiada w Kanadzie perspektywiczne obszary w obrębie formacji Cardium, Dunvegan i Montney, wydobywając ponad 7 tys. boe/d oraz dysponując zasobami (2P) na poziomie ok. 50 mln boe.

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie. Skonsolidowane przychody koncernu sięgnęły w 2014 roku 106,83 mld zł. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.