Sprzedaż spółki Gino Rossi (łącznie detaliczna i hurtowa) wyniosła 11,6 mln zł w listopadzie i była na tym samym poziomie co rok wcześniej. Sprzedaż detaliczna Gino Rossi spadła o 8% r/r do 9,8 mln zł, natomiast sprzedaż hurtowa zwiększyła się o 104 r/r i wyniosła 1,8 mln zł w listopadzie.

W okresie styczeń-listopad sprzedaż spółki Gino Rossi wyniosła 144,5 mln zł i była wyższa o 5% w skali roku. Sprzedaż detaliczna wyniosła 109 mln zł i była wyższa o 3% r/r, zaś sprzedaż hurtowa po jedenastu miesiącach tego roku zwiększyła się o 10% r/r do 35,5 mln zł.

Sprzedaż spółki Simple, realizowana wyłącznie w salonach własnych i do salonów franczyzowych, wyniosła 8,6 mln zł, tj. wzrosła o 10% w porównaniu do wyniku z września 2014 roku. W okresie styczeń-listopad sprzedaż zwiększyła się o 11% r/r do 89,7 mln zł.

Gino Rossi zarządza markami modowymi: Gino Rossi i Simple Creative Products. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2006 r.