Kapitał zakładowy spółki wynosi obecnie 5 900 000 000 zł i dzieli się na 750 000 000 akcji. Skarb Państwa ma 72,4% udziału w kapitale i w głosach na walnym zgromadzeniu.

PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju, importem gazu ziemnego do Polski, magazynowaniem gazu w podziemnych magazynach gazu, dystrybucją paliw gazowych, a także zagospodarowaniem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju i za granicą oraz świadczeniem usług geologicznych, geofizycznych i poszukiwawczych w Polsce i za granicą. 

>>> Czytaj też: Dlaczego amerykańska klasa średnia przestała bezmyślnie konsumować?