Hawe   

Hawe uważa, że doszło do zatajenia przez kancelarię prawną faktu ustanowienia zarządcy przymusowego w Hawe Telekom, co może przynieść skutek w postaci unieważnienia porozumienia w sprawie umowy restrukturyzacyjnej i upadłość spółki, podało Hawe. >>>>  

NTT System 

NTT Technology - spółka zależna NTT System, działającą w konsorcjum wraz ze spółkami Koncept, Egida IT i Intaris - zawarła umowę ze Skarbem Państwa - Inspektoratem Uzbrojenia na dostawę sprzętu informatycznego dla Sił Zbrojnych RP. Przedmiotem umowy jest dostawa stacji roboczych MSD (beh), stacji roboczych SD (bdf), SD(bde), monitorów M3 o wartości 72,13 mln zł brutto.  

Farmacol 

Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Farmaceutycznego "Cefarm-Warszawa" z grupy Farmacolu złożyło wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) o zgodę na przejęcie kontroli nad Gama Farmacia, która posiada trzy spółki apteczne, podał Urząd. >>>>  

Mikrokasa 

Mikrokasa przydzieliła 1000 sztuk trzyletnich obligacji na okaziciela serii R1 spółki o wartości nominalnej 1000 zł każda i łącznej wartości nominalnej 1 mln zł, podała spółka. "Emisja obligacji nastąpiła w trybie oferty niepublicznej, a wszystkie obligacje zostały objęte przez jeden podmiot. Wierzytelności obligatariusza wynikające z obligacji zostaną zabezpieczone zbiorem wierzytelności wynikającym z zawartych i zawieranych umów pomiędzy emitentem a jego klientami. Obligacje nie będą przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie na żaden zorganizowany system obrotu" - czytamy w komunikacie.

Petrolot, Lotos–Air BP 

Petrolot, spółka z Grupy Kapitałowej Orlen, podpisał z Lotos – Air BP, spółką należącą do BP Europa i Grupy Lotos umowę na magazynowanie paliwa lotniczego w bazie paliw na lotnisku im. F. Chopina w Warszawie, podał Petrolot. Dzięki tej umowie Petrolot zyskuje nowego klienta na świadczenie usług logistycznych, który będzie mógł składować paliwa w obrębie największego portu lotniczego w Polsce. 

Kofoli CS 

Akcje spółki Kofola Ceskoslovensko (Kofola CS) zadebiutowały dzisiaj na rynku głównym GPW. Na otwarciu kurs akcji wzrósł o 11,42% wobec ceny odniesienia i wyniósł 89,73 zł. >>>>  

Grupa Redan 

Szacunkowa wartość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży Grupy Redan wyniosła 49 mln zł w listopadzie i była o 17% wyższa r/r, podano w komunikacie >>>> 

PZU 

Rada nadzorcza Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń (PZU) powierzyła Dariuszowi Krzewinie tymczasowo pełnienie obowiązków prezesa zarządu spółki na okres od 10 grudnia 2015 roku do czasu powołania kolejnego prezesa, podała spółka.  >>>>  

Cyfrowy Polsat 

Rada nadzorcza spółki Cyfrowy Polsat z dniem 8 grudnia br. powierzyła funkcję prezesa zarządu Tobiasowi Solorzowi, dotychczasowemu wiceprezesowi zarządu, podała spółka. >>>> 

Kofola

Przedstawiciele spółki zależnej Kofoli - Radenska d.d. Radenci Słovenia zawarli z PepsiCo umowę, na mocy której Radenska począwszy od stycznia 2016 r. na zasadach wyłączności uruchomi rozlew usługowy i dystrybucję produktów z portfolio PepsiCo na rynku chorwackim, podała Kofola. "Spółka Radenska od nowego roku rozpocznie produkcję i dystrybucję na rynku chorwackim napojów Pepsi, Mirinda i 7up" - czytamy w komunikacie.

Synektik

Synektik podpisał z warszawskim Centrum Onkologii umowy, na podstawie których dostarczy do placówki rezonans magnetyczny oraz tomograf komputerowy za łącznie ponad 11,3 mln zł netto. Jednocześnie spółka podała, że na początku przyszłego roku zaprezentuje aktualizację kierunków rozwoju. "Umowy z Centrum Onkologii (Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie) zostały zawarte w wyniku postępowań przetargowych. Zdecydowana większość środków zostanie zaliczona do wyniku w 2015 r." - czytamy w komunikacie.

Sygnity

Przychody Sygnity na rok obrotowy 2016 z umów podpisanych do 8 grudnia br. wynoszą 296,7 mln zł, podała spółka. "Sygnity konsekwentnie buduje portfel zamówień na 2016. Przychody na rok obrotowy 2016 z umów podpisanych do 8 grudnia wynoszą 296,7 mln zł. W stosunku do stanu odnotowanego na dzień 31 lipca i opublikowanego w sierpniu br. backlog jest wyższy o 89%" - czytamy w komunikacie.

Budimex 

Budimex zawarł z Bouygues Immobilier Polska umowę na budowę kompleksu mieszkaniowo-usługowego Espace w Warszawie za 64,5 mln zł netto, podała spółka.  >>>>  

Tauron 

Nowy zarząd Taurona Polska Energia ogłosi nowy program poprawy efektywności, który ma dać oszczędności co najmniej 1 mld zł. Przeprowadzi też przegląd wszystkich prowadzonych i planowanych projektów inwestycyjnych, poinformował prezes Remigiusz Nowakowski. >>>> 

Enea 

Rada nadzorcza Enei ogłosiła postępowanie kwalifikacyjne na stanowiska prezesa zarządu i członków zarządu - ds. finansowych, handlowych i korporacyjnych, podała spółka. >>>>  

InPost Canada 

InPost Canada z Grupy Integer.pl podjął współpracę z Canpar Courier, w ramach której kurierzy Canpar Courier będą umieszczać przesyłki w Paczkomatach InPost po nieudanej pierwszej próbie doręczenia do rąk własnych, podała spółka. >>>>  

IMC 

Spółka zależna działającej na Ukrainie grupy rolniczej IMC wykupiła obligacje serii D o równowartości 5,02 mln USD (ponad 117 mln hrywien), podała IMC. Termin wykupu zgodny z harmonogramem przypadał na 21 grudnia 2015 r. "Wykup obligacji denominowanych w hrywnie został sfinansowany ze środków własnych. Po spłacie papierów dłużnych serii D, w obrocie pozostają jeszcze obligacje serii E o równowartości 4,33 mln USD. Termin ich spłaty przypada na 19 grudnia 2016" - czytamy w komunikacie.

Qumak  

Paweł Jaguś złożył rezygnację z pełnienia funkcji prezesa zarządu Qumaka ze skutkiem na dzień 31 grudnia 2015 r., podała spółka. Rada nadzorcza przyjęła rezygnację. >>>>  

Awbud 

Instal Lublin - spółka zależna Awbudu - podpisała z Polimex Opole, jako głównym wykonawcą, umowę podwykonawczą, której przedmiotem jest wykonanie prac za ryczałtowo 12,55 mln zł netto, podała spółka. Przedmiotem umowy jest "System HVAC - dostawa, montaż, uruchomienie i udział w rozruchu - budynki elektryczne (5UBA, 6UBA85, 5UBA61, 6UBA61, 5UAB, 6UAB, UAB05), budynek SRJ (ULD05), pompownie wody chłodzącej (5URD, 6URD), tunele kablowe (51UBZ05, 61UBZ05, 52UBZ05, 62UBZ05, UBZ05), łączniki komunikacyjne (51UZA80, 62UZA80, 53UZA80, 65UZA80, 57UZA80) - Pakiet S10.2" - czytamy w komunikacie. Termin zakończenia realizacji nastąpi do 31 marca 2019 r.

Comarch 

Comarch wdroży rozwiązanie Comarch Customer Loyalty Management (CLM) w BP, aby wzbogacić program lojalnościowy koncernu w Hiszpanii, podała spółka. "BP wybrało rozwiązanie Comarch Customer Loyalty Management (CLM), aby wzbogacić program lojalnościowy w Hiszpanii. Dotychczasowa platforma, której dostawcą był również Comarch, została zmodernizowana, zarówno pod kątem technicznym, operacyjnym, jak i ze względu na biznesową efektywność" - czytamy w komunikacie.