"W ciągu kilku tygodni zamierzamy ogłosić nowy program poprawy efektywności. Program będzie obejmować lata 2016-2018, a szacowane oszczędności w tym okresie wyniosą co najmniej 1 mld zł. Oszczędności te będą ważnym elementem generowania wzrostu wartości dla akcjonariuszy w nadchodzących latach" - powiedział Nowakowski, cytowany w komunikacie.

Po dokonaniu przeglądu wszystkich prowadzonych i planowanych projektów inwestycyjnych możliwe będzie zamrożenie lub rezygnacja z niektórych z nich.

"Kluczowym elementem przy ocenie każdego projektu będzie jego efektywność. Nie wykluczamy więc modyfikacji dotychczasowego podejścia. Sądzę, że jednym z pierwszych naszych działań będzie dokładny przegląd całego portfolio projektów inwestycyjnych. Mogę sobie wyobrazić scenariusz, w którym zamrozimy niektóre projekty lub całkowicie z nich zrezygnujemy" - powiedział też prezes.

Konkretne decyzje zapadną po przeprowadzeniu szczegółowej analizy. "Mogę obiecać, że postaramy się zrobić to możliwie szybko, aby spółka wróciła na właściwe tory i ścieżkę rozwoju - także jeśli chodzi o jej wycenę giełdową" - zaznaczył Nowakowski.

Kluczowym zadaniem będzie aktualizacja strategii spółki. Nowy zarząd rozpocznie także reformę struktury grupy kapitałowej, tak aby uprościć model zarządzania i jak najlepiej wykorzystać synergie wewnątrzorganizacyjne.

Prezes wskazał, że celem zarządu jest zapewnienie spółce perspektyw dalszego rozwoju, tak aby w przyszłości Tauron odgrywał istotną rolę w sektorze elektroenergetycznym w Europie.

"Naszym priorytetem będzie dobro spółki i interes wszystkich jej akcjonariuszy. Zamierzamy prowadzić otwarty dialog z akcjonariuszami. Tauron, jako spółka z WIG20, jest ważnym ogniwem  rynku kapitałowego i tę strategiczną rolę traktujemy jako bardzo ważne zobowiązanie. Będziemy słuchać głosu wszystkich akcjonariuszy - także mniejszościowych, zarówno inwestorów instytucjonalnych, jak indywidualnych" - dodał.

Tauron Polska Energia S.A. jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18% powierzchni kraju i jest największym dystrybutorem energii w Polsce oraz jednym z największych podmiotów gospodarczych w kraju.