Jednocześnie rada, podjęła uchwałę na podstawie której pełniącym obowiązki prezesa zarządu począwszy od 1 stycznia 2016 będzie pan Marek Tiahnybok - wiceprezes ds. finansowych.

"W dniu dzisiejszym rada nadzorcza otrzymała rezygnację pana Pawła Jagusia z funkcji prezesa zarządu Qumak S.A. Rada przyjęła tę decyzję ze zrozumieniem. Efekty pracy pana Pawła Jagusia rada ocenia pozytywnie. Wyraża jednocześnie wdzięczność za 24 lata pracy w firmie, w tym niemal 10 lat, w czasie których pan Jaguś z pełnym zaangażowaniem kierował spółką na stanowisku prezesa. W tym czasie z sukcesem rozwijał spółkę i budował silną pozycję rynkową Qumak S.A. Jesteśmy przekonani, że zarząd będzie sprawnie kontynuował intensywną pracę nad rozwojem spółki, wciąż budując jej wartość dla akcjonariuszy. Życzymy panu Pawłowi Jagusiowi dalszych sukcesów zawodowych i osobistych" - czytamy w oświadczeniu RN.

Qumak jest polską spółką informatyczno-technologiczną, notowaną na GPW od 2006 r. Oferuje innowacyjne rozwiązania IT dla sektora prywatnego i publicznego, świadczy usługi obejmujące: konsulting i doradztwo, projektowanie i wdrażanie rozwiązań, wsparcie techniczne i serwisowe oraz rozbudowę rozwiązań. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 577,5 mln zł w 2014 r.