Siarhiej Szkut - rzecznik prasowy Ministerstwa Podatków - powiedział, że zgodnie z miejscowym prawem, nie przewidziano ulgi podatkowej dla osób, które otrzymują Nagrodę Nobla. Takie ulgi są jedynie dla białoruskich nagród państwowych. Jest natomiast możliwość otrzymania indywidualnej ulgi podatkowej na podstawie dekretu prezydenta.

Niezależny tygodnik "Nasza Niwa" poinformował, że wartość finansowa Nagrody Nobla wynosi 8 milionów koron, czyli 853 tysiące dolarów. Swiatłana Aleksijewicz będzie musiała tak jak każdy obywatel Białorusi do 1 marca 2016 roku wypełnić deklarację podatkową i zapłacić podatek dochodowy w wysokości 13 procent od sumy uzyskanych pieniędzy. Jednak może być i tak, że prezydent Łukaszenka zwolni pierwszą w historii kraju noblistkę z obowiązku zapłacenia podatku.

>>> Czytaj też: Wielka polska odpowiedź na Nord Stream. Kolosalny statek wpływa do gazoportu