"Podczas gdy obniżamy dalej nasze prognozy zysków banków (w 2015 roku ze względu na SK Bank, a na 2016 roku w związku z podatkiem od aktywów 0,39%) podnosimy nasze rekomendacje dla banków z największą ekspozycją na kredyty w CHF" - czytamy w raporcie.

DM Vestor podniósł rekomendację dla PKO BP do "akumuluj" z "neutralnie" (wycena w dół do 28,6 zł z 30 zł), dla BZ WBK do "neutralnie" z "redukuj" (wycena w dół do 288 zł z 302 zł), dla mBanku do 'neutralnie' ze 'sprzedaj' (wycena w dół do 318 zł z 323 zł), dla Millennium Banku do "kupuj" z "neutralnie" (wycena w dół do 5,8 zł z 6,3 zł), dla Getin Noble Banku do "neutralnie" ze "sprzedaj" (wycena w dół do 0,6 zł z 0,74 zł).

Analitycy DM Vestor zakładają, że większość czynników ryzyka sektora jest już uwzględniona w wycenach banków. Ponadto, w ich ocenie, ryzyko związane z konwersją kredytów w CHF na złotowe jest mniejsze i łączny koszt dla sektora będzie niższy - sięgnie ok. 2 mld zł zamiast szacowanych wcześniej ok. 4 mld zł.