"Cieszę się, że wykonawcy udało się dochować terminów, które założyliśmy kilka tygodni temu. Musimy jednak pamiętać, że pozytywny efekt nie byłby możliwy bez zaangażowania pracowników Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, pracowników regionalnych zarządów gospodarki wodnej oraz przedstawicieli konsorcjantów projektu. To dzięki wszystkim tym osobom możemy spokojniej patrzeć na nasze plany zakończenia projektu w 2016 roku i udostępnienia wielu podmiotom publicznym, jak również wszystkim mieszkańcom Polski, narzędzia wspomagającego zarządzanie powodziowe" - powiedziała p.o. prezesa KZGW Iwona Koza, cytowana w komunikacie.

"ISOK jest rozwiązaniem informatycznym, które będzie udostępniało bardzo szeroki zakres informacji nie tylko urzędom i podmiotom gospodarczym, ale również każdemu Polakowi, niezależnie czy korzystał będzie z niego w pracy, czy w domu. Uzyskamy możliwość sprawdzenia podstawowych danych o zagrożeniach powodziowych i atmosferycznych. ISOK ułatwi planowanie w gospodarce wodnej dzięki ułatwionemu dostępowi do uporządkowanej bazy danych, podniesie poziom bezpieczeństwa dzięki bezpośredniemu dostępowi do informacji o zagrożeniach" - wyjaśniła kierująca projektem ISOK w KZGW Klara Ramm Szatkiewicz.

System ISOK jest narzędziem, które będzie stanowiło najobszerniejszy w Polsce zasób wiedzy i informacji o gospodarce wodnej. W ramach projektu przygotowano już większość produktów ułatwiających zapewnienie bezpieczeństwa i zarządzanie ryzykiem. Powstały:

- raport z identyfikacji krajowych systemów informacyjnych
- wstępna ocena ryzyka powodziowego
- baza danych obiektów topograficznych (BDOT)
- ortofotomapa cyfrowa
- numeryczny model terenu (NMT) i numeryczny model pokrycia terenu (NMPT)
- system zarządzania NMT (SZNMT)
- mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego
- mapy zagrożeń meteorologicznych
- mapy innych zagrożeń
- Mapa Podziału Hydrograficznego Polski w skali 1:10 000

Elementem, scalającym i zapewniającym wizualizację części z tych produktów jest opracowywany właśnie system informatyczny, podsumowano w komunikacie.

Idea Projektu ISOK, którego ostatnim elementem jest system informatyczny, powstała w 2010 roku, a jego realizacją zajęło się konsorcjum, w skład którego weszły Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Instytut Łączności, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa oraz Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej, który od 2012 roku jest liderem projektu.