Rzeczniczka gabinetu Beaty Szydło Elżbieta Witek powiedziała w Sejmie dziennikarzom, że w budżecie trzeba było uwzględnić zapisy poprzedniego rządu. Zapytana o finansowanie projektu 500+ rzeczniczka uspokoiła, że pieniądze są zagwarantowane.

W projekcie przyszłorocznego budżetu zapisano między innymi wzrost Produktu Krajowego Brutto o 3,8 procent, deficyt budżetowy na poziomie nieco poniżej 55 miliardów złotych i średnioroczną inflację w wysokości 1,7 procent.

>>> Czytaj też: Kiedy wzrost PKB przełoży się na realną poprawę powszechnego dobrobytu w Polsce?