"Prawie 11 tys. samochodów dostarczonych klientom w ciągu jednego roku to bardzo dobry wynik. Przez ostatnie 20 lat dostarczyliśmy do naszych klientów łącznie ok. 98 tys. pojazdów. Na naszym przykładzie doskonale widać, jak zmieniają się i ciągle zyskują na popularności usługi Car Fleet Management w Polsce. W 2015 roku zdecydowana większość naszych dostaw dotyczyła klientów z sektora MŚP, których obsługujemy dzięki unikalnej sieci oddziałów regionalnych. Spodziewam się, że jeszcze w pierwszym kwartale 2016 na polskie drogi wyjedzie auto nr 100 000 od Masterlease" - powiedział prezes Jerzy Kobyliński, cytowany w komunikacie.

"Biorąc pod uwagę sytuację na rynku CFM, naszą pozycję i przygotowanie ogólnopolskiej sieci sprzedaży, jestem optymistą, jeśli chodzi o działalność i wyniki spółki w roku 2016" - dodał dyrektor handlowy Konrad Karpowicz.

W samym IV kw. zmiana stanu floty finansowanej wynosiła łącznie 989 dodatkowych pojazdów. W okresie od 1 października do 31 grudnia 2015 spółka sfinansowała 2 997 pojazdów, co stanowi wzrost o 24,3% w ujęciu rocznym.

Według danych opracowanych przez Instytut Badań Rynku Motoryzacyjnego Samar, w ciągu całego 2015 roku zarejestrowano w Polsce ponad 352 tys. samochodów osobowych. Jest to liczba o 8% wyższa niż w roku poprzedzającym. Ponad 65% wszystkich rejestracji dokonywanych jest na firmy. Liczba rejestracji na firmy wzrosła w porównaniu z końcem roku 2014 o ponad 14%. Rynek usług Leasingu i CFM ma znaczący, ponad 66-proc. udział w tych rejestracjach, a liczba rejestracji na instytucje finansujące floty do firm wzrosła o ponad 14%, podała także spółka.

Grupa Masterlease jest niezależnym podmiotem świadczącym w Polsce usługi leasingowe i usługi zarządzania flotą, tj. car fleet management. Jednostką dominująca grupy jest notowana na GPW od 2014 r. Prime Car Management.