Konsekwencją tej debaty będzie przygotowanie projektu zmian w ustawie o systemie oświaty - podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR).

"Projekt nowelizacji ustawy o systemie oświaty zostanie skierowany do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych do 16 lutego 2016 r." - czytamy w komunikacie.

Proponowane zmiany w ustawie o systemie oświaty dotyczą m.in. sprawdzianu szóstoklasisty oraz zmian podstaw programowych.

"W roku szkolnym 2016/2017 zniesiony zostanie obowiązkowy sprawdzian szóstoklasisty. Od roku szkolnego 2017/2018 Centralna Komisja Egzaminacyjna (we współpracy z okręgowymi komisjami egzaminacyjnymi) będzie udostępniać szkołom narzędzia diagnostyczne, z których będą one mogły skorzystać w celu wstępnej oceny poziomu wiedzy i umiejętności uczniów rozpoczynających kolejny etap edukacji (gimnazjum)" - czytamy w komunikacie.

>>> Czytaj też: Wielki powrót do szkół technicznych? Technika są zamykane rzadziej niż licea

Począwszy od roku szkolnego 2016/2017 zdający będą mogli odwołać się od decyzji okręgowej komisji egzaminacyjnej w sprawie pisemnych wyników egzaminów maturalnego i potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, do niezależnej komisji odwoławczej, działającej przy Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, podało także CIR.

Rząd zapowiedział też, że w najbliższych miesiącach zmieni się także podstawa programowa wychowania przedszkolnego, w tym dla dzieci 6-letnich.

"W lutym br. rozpocznie się analiza podstaw programowych kształcenia ogólnego. Będzie prowadzona przy współudziale ok. 1300 ekspertów i zakończy się w czerwcu 2016 r. Planuje się też, że projekt rozporządzenia dotyczący kompleksowej zmiany podstawy programowej kształcenia ogólnego zostanie skierowany do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych w III kwartale 2016 r." - czytamy dalej w materiale.

Od lutego do czerwca 2016 r. będzie prowadzona debata o systemie edukacji, zapowiedziano także.

"Jej przedmiotem będą kwestie dotyczące ustroju szkolnego, finansowania oświaty, rozwiązań dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, roli nauczyciela i jednostek samorządu terytorialnego w systemie oświaty. Po zakończeniu debaty będzie przygotowany projekt zmian w ustawie o systemie oświaty. Zostanie on skierowany do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych w III kwartale 2016 r."

W 2016 r. zostanie znowelizowana także ustawa Karta Nauczyciela.

"Projekt zmian w ustawie Karta Nauczyciela został skierowany 8 stycznia 2016 r. do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych. Termin jego przyjęcia przez Radę Ministrów zaplanowano na 16 lutego 2016 r." - czytamy w komunikacie.

Proponowane zmiany w ustawie Karta Nauczyciela to m.in. zniesienie - od 1 września 2016 r. - tzw. godzin karcianych. Na podstawie obowiązujących przepisów każdy nauczyciel w szkole podstawowej i gimnazjum musi poświęcić dwie godziny w tygodniu na zajęcia pozalekcyjne, natomiast nauczyciel szkoły ponadgimnazjalnej - jedną godzinę.

"Po zmianach - w ramach 40-godzinnego tygodniowego czasu pracy - nauczyciele będą prowadzić zajęcia pozalekcyjne z uczniami, zgodnie z ich potrzebami i zainteresowaniami, według ustaleń podjętych przez dyrektora szkoły. W związku z likwidacją obowiązku prowadzenia tych zajęć w dotychczasowej formule, zaproponowano zniesienie obowiązku rejestrowania i rozliczania godzin karcianych" - czytamy w komunikacie.

Kolejna zmiana dotyczy doprecyzowania sposobu finansowania jednorazowej gratyfikacji pieniężnej dla nauczycieli, którym minister edukacji narodowej nada tytuł honorowy profesora oświaty, podało też CIR.

>>> Czytaj też: Minister nauki: Polskie uczelnie nie potrzebują rewolucji, ale stabilizacji