Lark.pl złożył do GPW wniosek o zawieszenie na okres od dnia 12 do 24 lutego notowań akcji w związku z rozpoczynającą się procedurą scalenia akcji, podała spółka.

"Spółka uzgodniła z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych (KDPW) i Giełdą Papierów Wartościowych (GPW) harmonogram procedury scalenia akcji, który wygląda następująco:

- do 3 lutego 2016 roku - złożenie przez zarząd spółki wniosku do GPW o zawieszenie obrotu akcjami na GPW;

- do 5 lutego 2016 roku - uchwała zarządu GPW dot. zawieszenia obrotu akcjami spółki na GPW;

- do 8 lutego 2016 roku - złożenie przez zarząd spółki wniosku do KDPW w sprawie przeprowadzenia operacji scalenia akcji;

- od 12 do 24 lutego 2016 roku - zawieszenie obrotu akcjami spółki;

- 17 lutego 2016 roku - dzień referencyjny;

- 24 lutego 2016 roku - dzień wymiany/scalenia akcji w KDPW;

- 25 lutego 2016 roku - dzień wznowienia obrotu akcjami na GPW po scaleniu" – czytamy w komunikacie.

>>> Czytaj też: Lark.pl ma list intencyjny w sprawie nabycia udziałów w wydawcy prasy bezpłatnej

Spółka wzywa akcjonariuszy posiadających akcje zdematerializowane do sprawdzenia stanu posiadania akcji na rachunkach papierów wartościowych i rachunkach zbiorczych oraz do dostosowania stanów zapisanych na nich akcji spółki w taki sposób, aby liczba akcji zapisanych na nich była podzielna przez liczbę 10 (przyjęty parytet wymiany akcji), zaznaczono w informacji. "Zabieg ten zminimalizuje ryzyko niedojścia scalenia akcji spółki do skutku" - podkreślono w komunikacie.

Lark Europe S.A. to dystrybutor elektroniki użytkowej i producent nawigacji samochodowych. Spółka notowana jest na GPW od stycznia 1996 r., wcześniej jako MIT Mobile Internet Technology.