Strata operacyjna wyniosła 23,34 mln zł wobec 21,49 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 114,33 mln zł w IV kw. 2015 r. wobec 122,05 mln zł rok wcześniej.

W całym 2015 r. spółka miała 16,14 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 15,16 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 487,7 mln zł w porównaniu z 436,51 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w 2015 r. wyniosła 20,27 mln zł wobec 14,61 mln zł straty rok wcześniej.

Seco/Warwick S.A. to jeden z największych na świecie producentów pieców do obróbki cieplnej metali. Do głównych rynków, w których działają odbiorcy jej produktów zaliczyć można przemysł motoryzacyjny, lotniczy, energetyczny, maszynowy, narzędziowy i metalurgię aluminium. Spółka od 2007 roku notowana jest na warszawskiej giełdzie.