Najnowsze próby balistyczne Teheranu testowały pociski "z natury zdolne do przenoszenia broni jądrowej" i zostały przeprowadzone wbrew rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 2231 - widnieje w liście.

Mocarstwa zaproponowały, by RB podjęła dyskusje ws. udzielenia "stosownej odpowiedzi" na niewypełnienie przez Iran swoich zobowiązań - pisze Reuters.

Dokument wysłano także do ambasadora Hiszpanii przy ONZ Romana Oyarzuna Marchesiego, jako że to Hiszpania była wyznaczona do koordynowania dyskusji ws. omawianej rezolucji.

Reklama

W liście dodano, że wspomniane próby balistyczne nie naruszały samego porozumienia nuklearnego między Iranem, Wielką Brytanią, Francją, Niemcami, Rosją i USA, ale odpowiednie postanowienia cytowanej rezolucji.

"Nie uważamy, że testy te naruszają rezolucję 2231, gdyż takich zakazów ona nie zawiera" - powiedział przedstawiciel rosyjskiego MSZ Michaił Uljanow. Według niego rezolucja "zawiera jedynie apel". Uljanow uściślił, że "zakazy istniały w czasach, gdy obowiązywały sankcje", lecz w nowej rezolucji (nr 2231) jest jedynie apel, przy czym apel ten - jak utrzymuje Uljanow - "nie dotyczy rezygnacji z prób wszystkich rakiet balistycznych, lecz jedynie tych, które tak są skonstruowane, że mogą przenosić głowice jądrowe".

Uchwalona w lipcu ubiegłego roku rezolucja nr 2231 jest podstawą procesu łagodzenia sankcji wobec Iranu w zamian za demontaż programu nuklearnego. "Wzywa" Teheran do powstrzymania się od określonych działań związanych z produkcją rakiet balistycznych. Państwa zachodnie uważają to za równoważne z zakazem, ale według zaangażowanych w działalność RB dyplomatów Chiny oraz inne państwa członkowskie zgadzają się z opinią Rosji i Iranu, że takich prac nie zakazano.

W zawartym 14 lipca 2015 roku porozumieniu Iran zobowiązał się do ograniczenia swojego programu nuklearnego i zrezygnowania z dążenia do uzyskania broni nuklearnej. Teheran przystał wówczas także na wiele technicznych ograniczeń, zachowując prawo do pokojowego programu nuklearnego. W zamian rozpoczął się proces znoszenia międzynarodowych sankcji gospodarczych nałożonych na Teheran przez Zachód.

Jednak po przeprowadzonej na jesieni ubiegłego roku serii prób irańskich pocisków balistycznych USA nałożyły sankcje na 11 spółek i pojedynczych osób wspierających program rakietowy Teheranu. Ale w marcu b.r. Iran przeprowadził kolejne testy tego typu pocisków. Zdaniem irańskiego MSZ próby te nie naruszają rezolucji ONZ.

>>> Czytaj też: Chamenei: To gospodarka powinna być priorytetem dla Iranu