Unimot wypracował 12,6 mln zł zysku netto w 2015 r. wobec 3,8 mln zł zysku rok wcześniej, a przychody wzrosły odpowiednio do 1,4 mld zł z 666 mln zł, poinformowała spółka.

"Na osiągnięcie tak dobrych wyników finansowych w dużej mierze wpłynął dynamiczny rozwój hurtowej sprzedaży oleju napędowego. Zwiększyliśmy ilość baz paliwowych, z których udostępniamy ten produkt, dzięki czemu nastąpiło geograficzne rozszerzenie oferty" - powiedział prezes Robert Brzozowski, cytowany w komunikacie.

Unimot w roku 2015 podjął strategiczną decyzję o przejęciu firmy EnergoGas Sp. z o.o., posiadającej koncesję na obrót energią elektryczną i gazem ziemnym, podano także.

Reklama

"Dzięki temu przejęciu w 2016 r. grupa wkroczy w nowy obszar działalności, związany ze sprzedażą energii elektrycznej. Będzie to jeden z elementów poszerzania multienergetycznej oferty, w ramach której oferowany będzie m.in. olej napędowy, gaz płynny, biopaliwa, gaz ziemny oraz energia elektryczna" - dodał Brzozowski.

Spółka zapowiedziała wcześniej przeprowadzenie emisji akcji, oraz przeniesienie notowań akcji na rynek główny GPW. W lutym br. spółka poinformowała również o złożeniu do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wniosku o zatwierdzenie prospektu emisyjnego.

"Celem emisji jest przede wszystkim pozyskanie kapitału, który pozwoli na dalszy dynamiczny rozwój spółki" - powiedział Brzozowski.

Unimot specjalizuje się w obrocie gazem płynnym (LPG), gazem ziemnym (w tym LNG), biopaliwami oraz olejem napędowym. Zaopatruje w paliwa gazowe i ciekłe sektory: usług, rolnictwa, przemysłu oraz odbiorców indywidualnych i hurtowych. Spółka jest notowana na rynku NewConnect od 2012 r.