Zysk netto Apator spadł r: r do 60,1 mln zł w 2015 r.Warszawa, 25.04.2016 (ISBnews) - Apator odnotował 60,1 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2015 r. wobec 83,8 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

We wcześniejszym raporcie kwartalnym spółka podała, że jej skonsolidowany zysk netto za cały 2015 r. wyniósł 60,48 mln zł.

Zysk operacyjny wyniósł 79,47 mln zł wobec 106,4 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 768,51 mln zł w 2015 r. wobec 724,99 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2015 r. wyniósł 58,35 mln zł wobec 49 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Apator specjalizuje się w obszarze aparatury łączeniowej oraz pomiarowej, a także systemów IT. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r.

(ISBnews)