Warszawa, 24.05.2016 (ISBnews) - Zapotrzebowanie na moc dla scenariusza bazowego wzrośnie do 35,2 GW w szczycie zimowym i 32,7 GW w szczycie letnim w 2035 r. wobec odpowiednio 26,2 GW i 22,7 GW w 2016 r., wynika z raportu Polskich Sieci Energetycznych (PSE) pt. "Prognoza pokrycia zapotrzebowania szczytowego na moc w latach 2016 – 2035".
"W pierwszym kwartale 2016 roku została przeprowadzona kolejna ankietyzacja, w ramach której szczególny nacisk został położony na rozpoznanie zamierzeń rozwojowych sektora wytwórczego w związku z planowanym wdrożeniem konkluzji BAT. Na jej podstawie zostały wykonane Prognozy DAPZ [długoterminowe analizy pokrycia zapotrzebowania] obejmujące horyzont od 2016 roku do 2035 roku" - czytamy w raporcie.
Tab. 1. Prognoza zapotrzebowania na moc dla scenariusza bazowego [GW].