Wniosek wpłynął 17 czerwca. Sprawa jest w toku.

"Planowana koncentracja polega na przejęciu przez PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. z siedzibą w Bełchatowie, Energa Kogeneracja sp. z o.o. z siedzibą w Elblągu, PGNiG Termika S.A. z siedzibą w Warszawie oraz Fundusz Inwestycji Polskich Przedsiębiorstw Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Warszawie (FIPP) wspólnej kontroli nad Polską Grupą Górniczą sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (PGG)" - czytamy w komunikacie.

26 kwietnia br. Kompania Węglowa, inwestorzy - Energa Kogeneracja, PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, PGNiG Termika, Węglokoks, Towarzystwo Finansowe Silesia i Fundusz Inwestycji Polskich Przedsiębiorstw FIZAN - oraz obligatariusze i związki zawodowe podpisali porozumienie w sprawie utworzenia Polskiej Grupy Górniczej.

PGE GiEK należy do grupy kapitałowej PGE, na czele której stoi Polska Grupa Energetyczna S.A. z siedzibą w Warszawie („Grupa PGE"). Spółki należące do Grupy PGE zajmują się głównie wytwarzaniem, obrotem hurtowym, sprzedażą detaliczną i dystrybucją energii elektrycznej.

Energa Kogeneracja należy do grupy kapitałowej, na czele której stoi Energa. Spółki należące do Grupy Energa zajmują się głównie dystrybucją, wytwarzaniem oraz obrotem energią elektryczną i cieplną.

PGNiG Termika należy do grupy kapitałowej kontrolowanej przez Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG). Spółki należące do Grupy PGNiG zajmują się głównie poszukiwaniem i eksploatacją złóż ropy naftowej i gazu ziemnego, importem, magazynowaniem oraz sprzedażą paliw gazowych, a także obrotem energią elektryczną.

FIPP jest zamkniętym funduszem inwestycyjnym, który koncentruje się na inwestycjach w sektorze przemysłowym.

PGG zajmuje się przede wszystkim wydobyciem i sprzedażą węgla kamiennego.

(ISBnews)