"Zgodnie z umową cena sprzedaży udziałów wynosi 68 000 000,00 zł, a cena cesji wierzytelności z tytułu pożyczek wynosi 42 000 000,00 zł, stanowiąc łącznie z ceną sprzedaży udziałów cenę sprzedaży w kwocie 110 000 000,00 zł)" – czytamy w komunikacie.

Płatność będzie dokonywana przez kupującego w następujących transzach:

- 50 mln zł zostanie zapłacone do 31 sierpnia 2016 roku;

- 25 mln zł zostanie zapłacone do 31 grudnia 2016 roku;

- 35 mln zł zostanie zapłacone do 30 czerwca 2017 roku.

Własność udziałów oraz wierzytelność z tytułu pożyczek przechodzi na kupującego z chwilą zawarcia umowy, podano także.

"Emitent zobowiązał się w umowie, że przez okres 36 miesięcy od zawarcia umowy emitent ani jego podmiot powiązany nie będzie prowadził działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności prowadzonej przez InPost Express. Jednocześnie emitent zobowiązał się także, że w okresie zastrzeżonym emitent ani żaden z jego podmiotów powiązanych nie będzie zabiegać lub nakłaniać do zmiany pracy osób zatrudnionych w dniu zawarcia umowy przez InPost Express" - czytamy dalej.

InPost Express Sp. z o.o. jest spółką, której głównym przedmiotem działalności jest działalność pocztowo-kurierska.

Grupa kapitałowa Integer.pl to druga co do wielkości w Polsce grupa pocztowa, do której należą największa prywatna poczta - InPost, niezależny operator finansowo-ubezpieczeniowy - InPost Finanse oraz Paczkomaty InPost. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 roku.

(ISBnews)