Jak podał w czwartek prok. Michał Dziekański, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie, śledztwo wszczęto 24 czerwca. Dotyczy ono "doprowadzenia oraz usiłowania doprowadzenia w latach 2014-2015 na terenie całego kraju szeregu osób do niekorzystnego rozporządzenia mieniem, poprzez zawieranie w imieniu Polskiej Grupy Telekomunikacyjnej SA z siedzibą w Warszawie z osobami fizycznymi umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych, po uprzednim wprowadzeniu pokrzywdzonych w błąd co do tożsamości dostawcy usług i warunków zawartej umowy, a następnie naliczanie opłat z tytułu abonamentu i opłat wyrównawczych".

Podstawą śledztwa jest artykuł kodeksu karnego, który przewiduje karę pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8 dla tego, kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania.

Prokuratura zachęca osoby pokrzywdzone zawarciem umowy z Polską Grupą Telekomunikacyjną SA do zgłaszania się i przekazywania posiadanych informacji o przestępstwie wraz z kopią umowy oraz dowodów dokonania wpłat z tytułu umowy.