Wyrównana sezonowo stopa bezrobocia w Polsce wyniosła 5,9 proc. w sierpniu bieżącego roku wobec 6 proc. w poprzednim miesiącu, podał unijny urząd statystyczny Eurostat. W sierpniu 2015 r. wynosiła 7,4 proc. Liczba bezrobotnych w Polsce wyniosła 1 013 tys. w sierpniu wobec 1 034 tys. miesiąc wcześniej.

Eurostat mierzy zharmonizowaną stopę bezrobocia jako procent osób w wieku 15-74 lata pozostających bez pracy, zdolnych podjąć zatrudnienie w ciągu najbliższych dwóch tygodni, którzy aktywnie poszukiwali pracy w ciągu ostatnich tygodni w odniesieniu do wszystkich osób aktywnych zawodowo w danym kraju. 

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), stopa bezrobocia mierzona jako odsetek bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wobec całości cywilnej ludności aktywnej zawodowo, wyniosła na koniec sierpnia 8,5 proc.

Stopa bezrobocia w strefie euro nie zmieniła się i wyniosła 10,1 proc. w sierpniu 2016 r. bez zmian wobec danych zanotowanych miesiąc wcześniej, podał Eurostat. Rok temu wskaźnik ten wynosił 10,7 proc.  Konsensus rynkowy wynosił 10 proc.

W całej Unii Europejskiej (UE) wskaźnik ten wyniósł 8,6 proc. w sierpniu - bez zmian wobec lipca br. i wobec 9,3 proc. rok wcześniej.

Najniższe bezrobocie w sierpniu notowano w Czechach. Wskaźnik ten wyniósł tu 3,9 proc. Na drugiem miejscu uplasowały się Niemcy (4,2 proc.), a na trzecim Malta (4,8 proc.). Polska znajduje się pod tym względem na 7. pozycji w UE. Na drugim końcu rankingu niezmiennie tkwią Grecja i Hiszpania. Stopa bezrobocia w tych krajach wynosi tu - odpowiednio - 23,4 proc. oraz  19,5 proc.

>>> Czytaj też: Prokrastynacja może się opłacać. Oto 6 sytuacji, kiedy odwlekanie szukania pracy pomaga ją znaleźć