Strata operacyjna wyniosła 172,44 mln zł wobec 5,59 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 368,69 mln zł w I poł. 2016 r. wobec 335,94 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w okresie I poł. 2016 r. wyniosła 38,72 mln zł wobec 4,84 mln zł zysku rok wcześniej.

W ub. tygodniu spółka podała, że w związku z restrukturyzacją działalności spółki zależnej InPost, Integer.pl postanowił dokonać odpisów aktualizujących oraz utworzenia rezerw, które obniżą jego skonsolidowany wynik netto o 90,67 mln zł, a jednostkowy wynik netto - o 16,62 mln zł.

Grupa kapitałowa Integer.pl to druga co do wielkości w Polsce grupa pocztowa, do której należą największa prywatna poczta - InPost, niezależny operator finansowo-ubezpieczeniowy - Inpost Finanse oraz Paczkomaty InPost. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 roku.

(ISBnews)