Poniżej komentarz rynkowy BM Reflex:

Mijający tydzień przyniósł mniejszą dynamikę zmian cen paliw zarówno na rynku hurtowym jak i detalicznym w odpowiedzi na wyhamowanie wzrostów cen ropy naftowej.

Na wielu stacjach benzynowych w ciągu tego tygodnia odnotowaliśmy wzrost cen paliw do 10 groszy na litrze lub więcej, ale na innych ceny były korygowane w dół o około 3-4 grosze na litrze. Dlatego zgodnie z zapowiedziami średnio w kraju notujemy zwyżki cen benzyn i oleju napędowego od 3 go 5 groszy na litrze.

Średnie detaliczne ceny paliw na dzień 13-10-2016:

benzyna bezołowiowa 95 – 4,53 zł/l (+4 gr/l),

benzyna bezołowiowa 98 - 4,82 zł/l (+3 gr/l),

olej napędowy – 4,37 zł/l (+5 gr/l),

autogaz – 1,98 zł/l (0 gr/l).

Obecny poziom cen benzyny na stacjach jest taki sam jam na przełomie maja i czerwca tego roku i brakuje zaledwie 2 groszy do wyrównania tegorocznego maksimum cenowego. W przypadku oleju napędowego płacimy dzisiaj najwięcej od listopada ubiegłego roku.

W ujęciu rok do roku za benzyny 95 i 98 oktanów płacimy dzisiaj więcej niż przed rokiem odpowiednio o 9 i 6 gr/l, diesel jest droższy o 5 gr/l, a LPG o 7 gr/l.

O ile nie wydarzy się nic, co w sposób gwałtowny wpłynie na wzrost cen ropy naftowej, to w przyszłym tygodniu zamienność cen na stacjach powinna być jeszcze mniejsza. Spodziewamy się zmian na poziomie +/- 3 gr/l od obecnych poziomów, co w konsekwencji powinno pozwolić na stabilizację średniego poziomu cen w kraju.

Aktualny poziom cen paliw w krajowych rafineriach:

Poziom hurtowych cen paliw (netto) na dzień 14-10-2016 w Orlenie: Eurosuper 95 – 3521 PLN/1000l (spadek o 12 PLN/1000l w porównaniu do cen z 7-10-2016), Superplus 98 – 3732 PL N/1000l (spadek o 41 PLN/1000l), olej napędowy 3494 PLN/1000 l (wzrost o 25 PLN/1000l), olej napędowy grzewczy 2243 PLN/1000 l (wzrost o 21 PLN/1000l).

Poziom hurtowych cen paliw (netto) na dzień 14-10-2016 w Lotosie: Eurosuper 95 – 3539 PLN/1000l (wzrost o 7 PLN/1000l w porównaniu do cen z 7-10-2016), Superplus 98 – 3749 PLN/1000l (spadek o 24 PLN/1000 l), olej napędowy 3508 PLN/1000 l (wzrost o 28 PLN/1000l), olej napędowy do celów opałowych 2246 PLN/1000 l (wzrost o 24 PLN/1000l).

Na rynku ropy naftowej mijający tydzień upłynął pod znakiem wyhamowania tempa wzrostu cen, przy czym póki co rynek utrzymuje się w rejonie tegorocznych szczytów. W piątek rano ropa Brent w Londynie kosztowała 52,50 USD/bbl.

Prezydent Rosji wyraził gotowość jego kraju do współpracy z OPEC w kwestii stabilizacji rynku ropy naftowej, choć sygnały płynące z Rosji nie są jednoznaczne. Listopadowa decyzja OPEC i udział Rosji w ewentualnym zmniejszeniu światowej produkcji ropy stoją nadal pod znakiem zapytania. Co więcej utrzymanie cen ropy naftowej w rejonie 50-60 USD/bbl będzie wymagało zmniejszenia produkcji w granicach górnego rozważanego pułapu czyli 0,75 mln bbl/d.

Zdaniem MAE bez zmniejszenia produkcji ropy przez OPEC o przynajmniej 0,5 mln bbl/d nadwyżka podaży ropy utrzyma się jeszcze przez pierwszą połowę 2017 roku. Tymczasem we wrześniu światowa podaż ropy wzrosła 0,6 mln bbl/d. Produkcja ropy krajów OPEC z kolei osiągnęła rekordowy poziom 33,64 mln bbl/d. MAE oczekuje wzrostu światowej konsumpcji ropy w tym i przyszłym roku w tempie 1,2 mln bbl/d.

Tymczasem zapasy ropy nieoczekiwanie wzrosły 4,8 mln bbl do 474 mln bbl i najprawdopodobniej jest to początek sezonowego wzrostu zapasów ropy w USA w związku z przestojem rafinerii i mniejszą produkcją paliw gotowych. Dlatego też zapasy benzyn i olejów spadły odpowiednio 1,9 oraz 3,7 mln bbl. Większych zmian nie obserwowaliśmy po stronie produkcji ropy, która w ubiegłym tygodniu zmniejszyła się 17 tys bbl/d do 8,45 mln bbl/d.

Na rynku coraz powszechniejszy jest pogląd, że do momentu listopadowego spotkania OPEC ceny ropy utrzymają się w rejonie 50 USd/bbl.