Dane zebrane przez BKA świadczą o wzroście tego rodzaju przestępczości w porównaniu z rokiem ubiegłym. Do połowy października policja zarejestrowała 797 ataków na miejsca zakwaterowania imigrantów, w zeszłym roku do listopada zgłoszono 637 takich przypadków.

W 740 przypadkach sprawcy kierowali się motywami skrajnie prawicowymi, w pozostałych takiej motywacji nie można wykluczyć, nie ma jednak na nią dowodów - oświadczył BKA.

Najczęstszym przestępstwem były uszkodzenia budynków (320), a następnie ataki z użyciem przemocy (137), propaganda antyimigrancka (180). W omawianym okresie doszło do 61 podpaleń i 10 przestępstw z użyciem materiałów wybuchowych. W czterech przypadkach bomby eksplodowały na terenie ośrodków lub w ich pobliżu.

W całym roku 2015 w Niemczech popełniono 1031 przestępstw przeciwko miejscom związanym z uchodźcami - pięciokrotnie więcej niż rok wcześniej.

W zeszłym roku do Niemiec przyjechało 890 tys. osób z zamiarem ubiegania się o azyl. W tym roku do października było ich ponad 200 tys.