Kernel Holding odnotował 225,15 mln USD skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w roku finansowym 2015/2016 (zakończonym 30 czerwca 2016 r.) wobec 106,93 mln USD zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.Zysk operacyjny wyniósł 287,19 mln USD wobec 335,56 mln USD zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 988,52 mln USD w r.fin. 2015/2016 wobec 2 329,51 mln USD rok wcześniej.

Wynik EBITDA za rok finansowy 2016 r. wyniósł 346,4 mln USD wobec 396,6 mln USD zysku rok wcześniej.

Kernel Holding to producent spożywczy działający na Ukrainie. Jest notowany na warszawskiej giełdzie od 2007 r.

(ISBnews)