Wydajność włoskiej gospodarki tradycyjnie jest postrzegana jako jedna z najsłabszych w rozwiniętym świecie. Niemniej po bardziej dogłębnej analizie okazuje się, że pod pewnymi względami włoscy pracownicy wypadają lepiej niż amerykańscy.

Przyjrzyjmy się sytuacji w czterech krajach – USA, Kanadzie, Niemczech i Włoszech. Dlaczego wybrano akurat te cztery kraje? Gospodarki USA i Kanady są do siebie podobne, Niemcy mają największą gospodarkę w UE, zaś włoska jest uznawana za najsłabszą w UE.

Jeśli przyjrzymy się odsetkowi osób w wieku 25-54 lata, które mają pracę, to okaże się, że USA biją na głowę Włochy, ale same znajdują się dopiero na trzecim miejscu – po Niemczech i Kanadzie.

Ale to tylko część historii, gdyż dane zbiorcze dla osób w wieku 25-54 lata ukrywają pewne istotne cechy amerykańskiego rynku pracy. Po rozbiciu danych na poszczególne grupy wiekowe i edukacyjne, możemy dojść do ciekawych wniosków.

Zatrudnienie w grupie wiekowej 25-34 lata nie pozostawia złudzeń – ok. jednej trzeciej młodych ludzi we Włoszech – bez względu na to, czy z wykształceniem średnim czy wyższym, pozostaje bez pracy. To wynik znacznie gorszy niż w przypadku Niemiec, Kanady i USA.

Sytuacja ulega zmianie, gdy pod uwagę weźmiemy grupę wiekową od 35 do 54 lat. W grupie tej aż jedna czwarta Amerykanów z wykształceniem średnim i ok. 15 proc. z wykształceniem średnim pozostaje bez pracy. To wyniki gorsze niż w pozostałych trzech krajach, łącznie z Włochami.

W załączeniu dwa wykresy, pierwszy przedstawiający sytuację w grupie wiekowej 35-44 lat, drugi – w grupie wiekowej 45-54 lata.

Wnioski?

Poziom zatrudnienia w USA nie powrócił do tego sprzed kryzysu, zaś – jak wynika z zaprezentowanych danych - szczególny problem jeśli chodzi o zatrudnienie w Ameryce ujawnia się w grupie wiekowej powyżej 35 roku życia. Wielu obserwatorów twierdzi, że aby podnieść poziom zatrudnienia, należy zmniejszyć skalę regulacji i obniżyć podatki. Tymczasem w państwach radzących sobie lepiej niż USA, czyli Niemczech, Kanadzie i Włoszech – poziom regulacji i opodatkowanie są wyższe niż w Stanach Zjednoczonych.

Przez lata dynamiczny i elastyczny rynek pracy w USA służył jako wzór dla innych państw. Tymczasem sytuacja na rynku pracy dla grup wiekowych powyżej 35 roku życia pokazuje, że tym razem to Ameryka może się czegoś nauczyć od innych. Czego konkretnie? To już kolejne zadanie dla ekonomistów.

>>> Czytaj też: Koniec podatkowej suwerenności. Czy do takiej Unii Europejskiej chcieliśmy przystąpić?