"Zarząd spółki informuje, iż na dzień przekazania niniejszego raportu bieżącego spółki z grupy kapitałowej ZUE posiadają portfel zamówień o łącznej wartości ok. 683 mln zł" - czytamy w komunikacie.

Na rynku infrastruktury kolejowej ma miejsce ożywienie w rozstrzyganiu przetargów na większe kwoty, podkreśliła spółka.

"Od 7 października 2016 roku spółka złożyła oferty z najniższą ceną w postępowaniach przetargowych (samodzielnie lub w konsorcjum) na łączną kwotę 654,7 mln zł netto przy czym oczekiwana wartość wynagrodzenia z ww. kontraktów przypadająca na spółkę to ok. 404 mln zł. Dodatkowo oferta złożona przez konsorcjum z udziałem spółki została wybrana jako najkorzystniejsza w postępowaniu przetargowym na kwotę 159,7 mln zł netto, przy czym wartość wynagrodzenia z ww. kontraktu przypadająca dla spółki to ok. 53 mln zł. Po wyborze przez zamawiających ofert złożonych jako najkorzystniejsze i podpisaniu na nie umów, spółki z grupy kapitałowej ZUE będą posiadały portfel zamówień w wysokości łącznej ok. 1 140 mln zł" - czytamy dalej.

Niezależnie of powyższego ZUE obecnie uczestniczy w 20 postępowaniach przetargowych (samodzielnie lub w konsorcjum) na łączną szacowaną kwotę ok. 15,5 mld zł, podano także w materiale.

Głównym przedmiotem działalności grupy kapitałowej ZUE jest projektowanie oraz realizacja, w formule generalnego wykonawstwa, kompleksowych usług budowy i modernizacji linii tramwajowych oraz kolejowych, wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r. W 2015 r. skonsolidowane przychody ZUE wyniosły 542 mln zł.

(ISBnews)