W II kw. roku finansowego Komputronik odnotował zysk EBITDA w wysokości 6,1 mln zł (wzrost o 52% r/r) oraz zysk brutto na poziomie 3,6 mln zł (wzrost o 597% r/r), podano w komunikacie.

"Dane narastająco za półrocze (od 1.04.2016r. do 30.09.2016r.) oraz dynamika zmian w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego:

- przychody ze sprzedaży 950,7 mln zł (spadek o 5% r/r)

- EBITDA 12,5 mln zł (wzrost o 15% r/r)

- zysk brutto 6,4 mln zł (wzrost o 56% r/r)

- zysk netto 5,2 mln zł (wzrost o 35% r/r)" - czytamy w komunikacie.

Komputronik zastrzega, że ostateczne i zaudytowane dane, które zamierza opublikować 30 listopada 2016 roku, mogą być różne od wyników z bieżącego raportu.

"Opublikowane wyniki mogą być różne w szczególności, gdy nastąpią takie przypadki jak:

- od dnia publikacji wyników finansowych wystąpią istotne zdarzenia, które zgodnie z zasadami MSR będą wymagać zaewidencjonowania ich w wynikach pierwszego półrocza, tzw. zdarzenia po dniu bilansowym,

- audytor emitenta podczas przeglądu zaleci dokonanie korekt do oszacowanych na dzień publikacji niniejszego raportu wyników finansowych" - czytamy dalej.

Komputronik - dystrybutor sprzętu IT - jest notowany na warszawskiej giełdzie od 2007 roku. Spółka wchodzi w skład grupy kapitałowej Komputronik, do której należy również Benchmark Sp. z o.o., Idea Nord sp. z o.o., Movity sp. z o.o., a także czeska spółka K24 s.r.o.

(ISBnews)