Victoria Dom w ramach emisji prywatnej zaoferuje inwestorom instytucjonalnym czteroletnie niezabezpieczone obligacje korporacyjne o wartości 30 mln zł, poinformowała spółka. Obligacje zostaną wprowadzone do obrotu na rynku Catalyst, podano także.
"Poprzez emisję obligacji chcemy zabezpieczyć nasze rosnące zapotrzebowanie na środki obrotowe w związku z systematycznym zwiększaniem skali działania. Pieniądze zamierzamy przeznaczyć na finansowanie nowych projektów deweloperskich. Ustalony czteroletni okres zapadalności obligacji wynika ze standardowego cyklu inwestycyjnego uwzględniającego okres od zakupu działki, poprzez przygotowanie projektu, uzyskanie pozwolenia, realizacji budowy i sprzedaży lokali, aż do zakończenia inwestycji" - powiedział wiceprezes Waldemar Wasiluk, cytowany w komunikacie.

Emisja czteroletnich niezabezpieczonych obligacji korporacyjnych serii E o łącznej wartości 30 mln zł zostanie przeprowadzona w ramach oferty prywatnej skierowanej do wybranych inwestorów, podano także.

"Aktualne zadłużenie z tytułu obligacji wynosi 35 mln zł. Z tego termin wykupu papierów serii C o wartości 15 mln zł przypada na czerwiec 2018 r., a papierów serii D o wartości 20 mln zł na czerwiec 2020 r." - czytamy w komunikacie.

Victoria Dom jest jednym z deweloperów mieszkaniowych działających na rynku warszawskim. Obligacje spółki są notowane na Catalyst.

(ISBnews)